Ledige stillingar

MYRKDALEN FJELLHEISER
Skisenteret har ni heisar fordelt på to seks-setar ekspressheisar, tre t-krokheisar, tre tallerkentrekk og eit saktegåande rulleband for dei minste. Frå heisane når ein 22 preparerte løyper i ulik vanskegrad. Myrkdalsstovo er velkomstsenteret vårt. Her sel me skikort og ei rekkje daglegvarer. I tillegg har me ein koseleg kafé. 

DRIFTSTEKNIKAR
Myrkdalen Fjellheiser er eit skianlegg i stor utvikling med fleire spanande  planar for framtida.  Myrkdalen har sidan oppstart i 2002 vokse til å verta eit av dei store skianlegga i Norge og har 9 heisar og ein moderne maskinpark i drift. Myrkdalen Fjellheiser er ein del av konsernet Myrkdalen Fjellandsby som hittil har utvikla 600 fritidseigedomar og bygd Myrkdalen Hotel. Konsernet har i vintersesongen ca 200 tilsette og omset i 2017 for ca 230 mNOK. Me søkjer etter ein serviceinnstilt medarbeidar i fast stilling som skal inngå i vårt tekniske team.

I stillinga vil ein fungera som assisterande driftsleiar og ha leiaroppgåver.

Me ynskjer at du har:
- God mekanisk, teknisk og/eller elektrofag kompetanse
- Relevant tekninsk utdanning
- Gode samarbeidsevner

Arbeidsoppgåver:
- Drift- og vedlikehald av skitrekk og stolheisar, medrekna planlegging av revisjonsarbeid og vedlikehald
- Drift- og vedlikehald av trakkemaskiner og snøscooterpark
- Drift- og vedlikehald av snøkanonanlegg
- Øvrige oppgåver i anlegget etter behov
- Oppfyljing av dagleg HMS arbeid, samt passa på at gjeldande lover, reglar, rutiner og instrukar vert handheva

Personlege eigenskapar:
- Ansvarsbevisst
- Allsidig
- Kunne jobbe godt sjølvstendig og leia andre medarbeidarar

Me tilbyr ein spanande og variert 100% stilling i eit hyggeleg og godt arbeidsmiljø. Du får høve til å jobba både sjølvstendig og i tett samarbeid med andre avdelingar i destinasjonen.  

Ta kontakt for meir info: Dagleg leiar John Ivar Norheim, tlf: 916 18 095 / Driftsleiar Kjell Rune Agledal, tlf: 952 57 712

Send søknad til: [email protected]

Søknadsfrist: 10.08.17                    

MYRKDALEN HOTEL
Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept. Myrkdalen Hotel har for tida ingen ledige stillingar. 

MYRKDALEN SKISKULE
Myrkdalen er ein av Norges mest snøsikre destinasjonar, og i eit stadig veksande marked ser me etter fleire dyktige medarbeidarar. Sidan hovudmengda av våre gjester er norsktalande er det nødvendig å snakke norsk ( evt svensk/ dansk).

Me ser etter personar som er interesserte i å utvikle seg i tråd med vår destinasjon, og som ynskjer å utvikle seg både pedagogisk og skiteknisk. Arbeidskvardagen består i undervisning, aktivitetar og tilrettelegging. Den me søker må ha gode samarbeidsevner, vere sjølvstendig og ha fokus på å ville vere ein del av eit godt arbeidsmiljø. Som fast ansatt er det et minimum å ha internasjonalt godkjend trinn 2 utdanning ( IVSI). Denne godkjenninga kan ein også ta på DNS godkjent kurs i Stubaital Østerrike i veke 46 såframt ein har trinn 1 frå før av.

Send søknad og CV til dagleg leiar i Skiskulen på e-post: [email protected]

Me ser fram til å høyra frå deg!