Sentrumsutvikling i Myrkdalen

Eiendomsutviklerne i Myrkdalen har lært enda mer om hva gjestene deres ønsker seg, og sammen med MAD arkitekter har de videreutviklet fremtidsplanene sine. Resultatet er en ny sentrumsplan som legger opp til en moderne fjellandsby med tydelig bystruktur, gode offentlige rom og variert bebyggelse. 

For å bevare en koselig atmosfære, blir bygningene lavere og enhetene mindre enn den opprinnelige tanken. - Vi legger opp til kvartaler med smale gater og brede fortau, smau, hager og bytorget som selve hjertet midt i fjellandsbyen. Omkranset av variert bebyggelse med handel og servicefunksjoner på gateplan, skapes en urban situasjon. En allmenning som strekker seg nord-sør blir en felles kommunikasjonsåre, forteller prosjektansvarlig i MAD arkitekter, Tom Juul-Gam.

Da arkitektene kom inn med sine friske blikk, opplevde de den dramatiske kontrasten mellom de små hyttene og det store hotellet. En fleksibel og finmasket bebyggelse i mellomskala skal supplere dagens situasjon.

- Vi viderefører det gode arbeidet som er startet med områdereguleringen og hotellet: Tradisjonell materialbruk, moderne uttrykk og gode, robuste løsninger. Helheten i utviklingen er vesentlig. Myrkdalen er et fantastisk sted! Ikke bare er de ekstreme snømengdene om vinteren en attraksjon. Dalen er også utrolig frodig og vakker om sommeren, sier Juul-Gam.

Arkitekten mener sentrumsleilighetene vil supplere tilbudet som allerede finnes, og gjøre det lettere for unge, nyetablerte mennesker å kjøpe seg en fritidsbolig. Fjellandsbyen har sterkt fokus på bærekraft og miljø, og de ønsker ikke at sengene skal stå kalde. Eiendomsdirektør Nils Akselberg påpeker at hotellet stort sett er fullt i jule-, vinter- og påskeferier, alle helger om vinteren og i de tre sommermånedene.

- Alle de nye leilighetene er bygget og konstruert med tanke på utleie til hotellet når de ikke er i bruk. Dermed kan du se på dem som investeringsobjekter, mener Akselberg, som ønsker å se lys i vinduene på tirsdager også.