Juletrefest

Ta med borna på ein magisk juletrefest!

Olav Undeland les ein spennande julefortelling, etterfylgt av songstund for dei minste og allsong med juletregang. Nissen kjem, og kanskje han har med seg noko godt. Frå kl. 16.00 - 17.00.