Ledige stillingar i Myrkdalen Fjellandsby

Ledige stillingar

MYRKDALEN FJELLHEISER
Myrkdalen Fjellheisar har sidan 2002 vokse til å verta eit av dei store skianlegga i Norge med 9 heisar og ein moderne maskinpark i drift. Me har 10 faste tilsette og i sesongen ca. 80 tilsette. Myrkdalen er ein del av konsernet ARU med hovudaktivitet i Flåm.
Myrkdalen Fjellheisar har for tida ingen ledige stillingar. 

MYRKDALEN HOTEL
Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept.

Til kommande vintersesong (1.desember 2020 til 29. april 2021) har Myrkdalen Hotel ei ledig stilling som Reinhald og Vedlikehaldsansvarleg i hotellet sine eksterne avdelingar. Arbeidet består av dagleg reinhald i våre restaurantar og kafèar og anna forefallande arbeid.

Ynskjelege kvalifikasjonar:
• Gjerne erfaring frå reinhaldsarbeid
• Må kunne stå på ski
• Arbeide sjølvstendig
• Praktisk anlagt

Ynskjelege eigenskapar:
• Godt humør, positiv til utfordringar og vant med høg arbeidstempo
• Resultat- og løysingsorientert
• Kreativ og motiverande
• Må kunne jobba sjølvstendig

Me kan tilby:
• Spanande og utfordrande sesongstilling
• Personalbolig
• Gratis heiskort i Myrkdalen Fjellheisar
• Konkurransedyktige vilkår

Ytterlegare informasjon får du ved å kontakte husøkonom Britt Irene Lunde på tlf 990 22 753. Søknaden kan sendast til e-post: britt.lunde@myrkdalenhotel.no

Søknadsfrist: 25. oktober 2020

MYRKDALEN SKISKULE

Ledig stilling Myrkdalen Skiskule

Lær deg perfekt carvingteknikk

Myrkdalen Skiskule søkjer etter ein person som kan trivast like godt i barneområdet som på ein guida topptur. Jobben vil også involvere arbeid med firma-arrangement, barneaktivitetar og ulike arbeidsoppgåver avhengig av førespurnad.

Kvalifikasjonar:
Trinn 4 ISIA Skilærar, andre med relevant utdanning kan også søkja. Om du er kvalifisert som skred- eller toppturguide, men manglar instruktørutdannig er det mogleg å ta noko av dette i starten av sesongen.

Personlege eigenskapar:
- Du må like å vera rundt menneske, og ha fokus på andre sin tryggleik og utvikling.
- Du må trivast med at du ikkje alltid veit kva dagen bringer.

Me tilbyr: 
Godt arbeidsmiljø, verdas beste jobb og moglegheiter for å vera med å bidra til utvikling av ein destinasjon i utvikling. Løn etter avtale.

Søknadsfrist: 
01. oktober

Send spørsmål og søknad til Jill Garen på e-post jill.garen@myrkdalen.no

MYRKDALEN HOTEL
Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept. Myrkdalen Hotel har for tida ingen ledige stillingar.