Myrkdalen Skisenter

Myrkdalen Fjellandsby er et miljøfyrtårn

Drift av skiheis og hyttebygging er ikke noe som kan regnes som miljøtiltak i seg selv, og massiv utbygging har påvirket Myrkdalen på flere områder de siste ti årene. Men ledelsen i fjellandsbyen vil gjøre utviklingen så grønn som mulig, og er overbevist om at man kan tenke stort og samtidig ta miljøansvar.

Sortering
Myrkdalen Hotel har satt fokus på avfall og sortering. Avfallsmengden har gått ned etter 2017, og sorteringsgraden har de siste årene ligget i overkant av 70%.

Myrkdalen Hotel, Myrkdalen Fjellheiser og konsernselskapet er miljøsertifisert. 

Teknisk anlegg
Myrkdalen Hotel er koblet til et fjernvarmeanlegg som bruker lokalprodusert treflis. Dette anlegget dekker 50 % av det totale energiforbruket.

El-bil og ladestasjoner
Som et ekstra miljøtiltak har Myrkdalen Hotel 2 el-biler som renholdsavdelingen bruker mellom hyttene og leilighetene. Hotellet har ògså installert seks ladepunkt for el-biler og to av disse er Tesla-ladere

Systematisk oppfølging av energiforbruk
Nattevaktene på Myrkdalen Hotel har endret på rutineene og tar sjekkrunder etter stengetid med fokus på å få ned det totale energiforbruket. Her inngår for eksempel å slukke lys og ta av varme på rom som ikke er i bruk, samt slå av utstyr som ikke er i drift. Ved å ha et slikt fokus sparer hotellet ca 14 000 kwh i året. 

Myrkdalen Hotel er koblet til et fjernvarmeanlegg som bruker lokalprodusert treflis. Dette anlegget dekker 50 % av det totale energiforbruket.

Varmeanlegg
I sertifiseringsprosessen av hotellet ble det oppdaget at varmeanlegget ikke var regulert riktig. Da driftskontrollanlegget ble finjustert , sparte hotellet 500 000 kwh i året.

Myrkdalen Fjellheiser
Hos Myrkdalen Fjellheiser vi lagt bedre til rette for at skigjester kan kaste avfall og pant i beholdere i hele skianlegget. Det er mange påminnelser om dette på stolheisrygger, på sikkerhetsbøyler i heisene og andre plasser i anlegget.