Natursti

Natursti er ein kjekk aktivitet for barn, som gjer fjellturen meir spanande og morosam.

  • Sommer
  • Høst
  • Familie

I sommer set me opp nye og varierte naturstipostar mellom Helgatun og Vetlebotn.
Start: Helgatun Slutt: Vetlebotn Lengde på tur (ein veg): 1, 2 km Turen går i flott skogsterreng frå Helgatun opp til Fjellstova Vetlebotn, som er ope kvar dag i sommer. Kart og svarskjema kan ein henta på Velkomstsenteret/Myrkdalsstovo 1etg. Her leverer ein også dei ferdig utfylte skjemaene.

Phone: +4747471600