Hytter og leiligheter i Myrkdalen Fjellandsby

Nøkkelhotell

I dag er det 650 fritidsboliger i Myrkdalen Fjellandsby og det er stor pågang for inn- og utlevering av nøkler i resepsjonen på Myrkdalen Hotel. I takt med at destinasjonen har blitt større, har det også meldt seg et behov for å sette nøkkelutlevering i system. Det er gunstig både for deg som eier av fritidsbolig hos oss, og for de ansatte på Myrkdalen Hotel, at vi etablerer et trygt system for utlevering og oppbevaring av nøklene. 

For å oppbevare nøkkel på Myrkdalen Hotel har du nå tre valg: 

1. Utleie av fritidsbolig gjennom Myrkdalen Hotel. 
Via Myrkdalen Hotel er du sikret et profesjonelt salgs- og markedsapparat, håndtering av inn- og utsjekk og reingjøring. Som eier trenger du ikke tenke på noe – vi tar oss av alt av kontrakter, betaling og andre utfordringer som måtte oppstå. Du mottar avregning fra oss en gang i måneden og det skal være enkelt og trygt å leie ut via oss. Leier du ut via Myrkdalen Hotel, har du automatisk nøkkelhotell hos oss.  

2. Nøkkelhotell – Kr 2500,- i året
Her kan kun eiere og håndtverkere e.l. som skal utføre arbeid eller vedlikehold på enheten hente ut nøkler. På forhånd må man melde inn til Myrkdalen Hotel at det skal utføres arbeid på enhetene og hvem som skal hente. Nøkkel kan hentes i ukedagene på dagtid (kl. 08.00 - 16.00) i resepsjonen på Myrkdalen Hotel. Om andre skal hente ut nøkkel (som for eksempel medlemmer fra storfamilien som skal låne enheten – ikkje utleie), kan du avtale dette mot et administrasjonsgebyr på kr. 200,- per gang.

3. Nøkkelhotell – Kr 5000,- i året
Dette er en god løsning for bedriftsåremålsutleie eller lignende. Her kan ulike personer signere ut og inn nøkler – hele døgnet.

Kontakt
Send e-post til kundeservice@myrkdalenhotel.no for å melde inn enheten din til nøkkelhotell eller utleie gjennom Myrkdalen Hotel.