Orientering

Dette er ein kjekk aktivitet for barnefamiliar som gjer fjellturen meir spanande.

  • Sommer
  • Høst
  • Familie

Ved hjelp av kart leitar du deg fram til postane som er plassert i Årmotslia. Kart får du i Velkomstsenteret i Myrkdalsstovo. De kan velgja mellom ei enkel løype på ca 3,3 km med 10 postar eller ei forlenging av denne løypa (totalt 5 km) med 5 ekstra postar. Hugs: - Lat att grinder etter deg. - Ha respekt for beitedyr - Ver merksam på lokale reglar for båndtvang for hundar. God tur!