Retningslinjer ved kjøp av heiskort

REFUSJON SESONGKORT VED COVID-19 ELLER ANNEN PANDEMI
Vi er opptatt av at sesongkortet i Myrkdalen skal være en god investering som gir deg mange gode opplevelser. Ski- og utendørsaktivitet, med god plass i bakkene, skal være en trygg aktivitet. Vi planlegger med gode smittevernstiltak, slik at alle gjester får en trygg og god opplevelse.

Kjøp sesongkort her

For de som kjøper sesongkort gir vi garanti for refusjon dersom skianlegget mot formodning skulle komme opp i en situasjon der anlegget må stenge ned store deler av sesongen grunnet Covid -19 eller annen pandemi.

Følgende refusjonsordning gjelder ved Covid-19 eller annen pandemi for vintersesongen 21-22:

Antall åpningsdager Refusjon av betalt årskortpris
< 100 dager  20 %
< 75 dager  40 %
< 50 dager  60 %
< 25 dager  80 %

REFUSJON
Det blir ikke gitt refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Er du usikker med hensyn til vær og føre, ta kontakt med billettkontoret før du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom gir vi refusjon mot fremvisning av legeattest. Refusjon ved sykdom eller skade blir kun gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskort ikke har blitt brukt. Ved tidlig avreise på grunn av uforutsatte hendelser blir det ikke gitt refusjon. Det blir ikke gitt refusjon på valgfrie dager i sesongen og sesongkort. Mer informasjon om heiskortregler almenne vilkår finner du her  

RABATT PÅ HEISKORT
Eventuelle rabattavtaler skal alltid være klarert på forhånd. Det blir ikke gitt rabatt på heiskort i kassene eller i etterkant. 

SESONGKORT
Alle skikort er personlIge og må ikke overdras til andre. Ved misbruk eller utlån av sesongkort til andre blir kort inndratt og man må betale gebyr for å hente det ut igjen. Mister du eller glemmer du sesongkortet ditt kan vi lage nytt mot et gebyr på kr. 70,-

VÆR- OG FØREFORHOLD
Vi gjør det vi kan for at skiopplevelsen skal være så bra som mulig, men minner om at vær og føre kan være skiftende i fjellet. Vær og føremelding blir oppdatert hver morgen og det blir oppdatert etter beste evne om været forandrer seg utover dagen

SESONGKORT KJØPT FØR 1. OKTOBER MED 2 DAGER I VOSS RESORT INKLUDERT
Før sesongkortet kan brukes hos Voss Resort må kortet aktiveres i Myrkdalen. Aktivering skjer første gang man går gjennom et vendekors. Vendekors ved Myrkdalsekspressen vil stå åpent utover høsten. 

Kjøp sesongkort her