Carving

Skivettregler

Følg disse rådene om skivett så blir aplinkjøringen tryggere både for deg og andre i bakken.

 1. Ansvar for å unngå skade

  Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski- og snowboardutstyret ditt. Du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

 2. Avpass farten etter forholdene

  Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk.

 3. Vikeplikt

  Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon.

 4. Forbikjøring/utforkjøring

  Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for såvel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

 5. Starte, kjøre inne i eller svinge oppover i nedfarten

  Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

 6. Stopp i nedfarten

  Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

 7. Til fots i nedfarten

  Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

 8. Respekter skilt og markeringer

  Følg skilting, merking og anvisninger.

 9. Hjelp ved ulykker

  Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

 10. Identifikasjon

  Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.