Sykkelkurs for born og vaksne

Kvar dag frå 3. - 11. oktober kan du bli med på nybyrjarkurs i terrengsykling for born og vaksne!

  • Middels
  • Enkel
  • Utstyr ikkje inkludert
  • Sommar

TEKNIKK-KURS PÅ SYKKEL FOR BORN
Me tilbyr 90 minutt kurs for born med fokus på meistring og leik på to hjul. Me tek i bruk både pumptracken og sykkelløypene utanfor hotellet og gjer eit mangfald av øvingar tilpassa kvar gruppe.

Tidspunkt: På bestilling kvar dag frå 3. - 11. oktober frå kl 10.30 - 12.00
Pris: 250 kr per person
Passar for born mellom 6 - 12 år.
For born over 12 år anbefalar me å bli med på kursa for vaksne.

NYBYRJARKURS I TERRENGSYKLING FOR VAKSNE
Bli med på nybyrjarkurs i terrengsykling for vaksne! Dette kurset er for deg som har lite eller ingen erfaring med stisykling. Me lærer deg grunnleggjande teknikk for å meistra terrenget.

Kurset blir lagt opp med fokus på:
- Teknisk gjennomgang av sykkel og utstyr
- Balanse
- Hensiktsmessig bruk av gir og bremser
- Tyngdepunkt
- Svingteknikk

Tidspunkt: På bestilling kvar dag frå 3. - 11. oktober frå kl 13.00 - 15.00
Nivå: For nybyrjarar
Pris: 500 kr per person

OPPMØTE FOR ALLE KURSA
På torget ved Myrkdalen Sport og Skiutleige (nedsida av Myrkdalen Hotel)

LEIGE AV SYKKEL
Merk at prisane ikkje inkluderer leige av sykkel. Dersom du ikkje har eigen sykkel kan du leiga dette hjå Myrkdalen Sport & Utleige som har eit stort utval av terrengsyklar.