Toppturkurs

Bli med på eit toppturkurs i Myrkdalen! Dette kurset er for alle som har lyst til å byrja med toppturar, eller som allereie er godt i gang og manglar skredkunnskap. Kurset er praktisk retta, slik at du får prøva ut i praksis det du lærer på kurset. 

Toppturkursa vert gjennomført av lokalkjende og internasjonalt kvalitetssikra godkjende ISIA skilærarar.


En har fokus på teknikk, vegval, sikkerheit, skredlære og høg aktivitet. 


TEMA

- Turplanlegging

- Bruk av kart og kompass

- Gruppe og gruppedynamikk

- Skredfare og risiko

- Køyremønster og linjeval

- Hengvurdering og vegval

- Skiteknikk tilpassa ulike forhold

- Gåteknikk

- Bruk av sendar/mottakar

- Kameratredning

- Utstyr


PROGRAM

Laurdag

Kl 09.00: Oppmøte i Myrkdalen Hotel for gjennomgang av dagen.

Kl 10.00 - 16.00/17.00: Tur


Sundag

Kl 09.00 Oppmøte Myrkdalen Hotel for gjennomgang av dagen

Kl 10.00 - 16.00: Tur

Kl 16.00: Oppsummering og gjennomgang av kurset


UTSTYR

- Sekk (25-40l)

- Søkestang, spade og sendar/ mottakar

- Breide ski med feller som passar

- Binding med gåfunksjon

- Hue og ekstra klede (ein blir varm av å gå opp)


NB! Me treng minimum 3 deltakarar for å gjennomføra kurset. Ved færre deltakarar kan kurset bli avlyst.

Dersom oppsette datoar ikkje passar så lagar me gjerne private kurs på andre datoar. Kontakt Myrkdalen Skiskule på skiskule@myrkdalen.no

Phone: +4747471600