100min Privatundervisning Alpin C

Vel du privatundervisning er det du som bestemmer kva du vil gjera! Enten det er fyrste gongen din på ski eller om du allereie er god på ski, kan me hjelpa deg å utvikla deg mange steg vidare.  

INFORMASJON OM TIMEN

Timen er 100 min frå kl 09.30 - 11.10 eller kl 13.30 - 15.10

Møt opp på Torget utanfor Myrkdalsstovo Velkomstsenter.


FLEIRE PERSONAR?

Det er mogleg å leggja til fleire personar på same undervisning i bestillinga. 


NB! For å få best mogleg utbyte av undervisninga anbefalar me at dei som skal vera med på same instruksjon er på likt nivå og alder. Born og vaksne anbefalast å ha separate instruktørar då læringsbehova er forskjellige.


ONLINE BOOKING

Privattime kan bestillast online innan kl. 13.30 dagen før ankomstdato.

Vil du bestilla etter dette kan du senda ein e-post til aktiv@myrkdalen.no