BEIT

Den optimistiske konferansen om teknologi og landbruk. BEIT 2018 blir arrangert 15. - 16. november. Program og påmelding blir lagt ut i løpet av våren/sommaren.