Generelle betingelser for møter, kurs og konferanser.

God planlegging og forberedelser er nødvendig for et vellykket opphold. Her finner dere våre generelle betingelser for møter, kurs og konferanser og bedriftsturer. 


1. Gyldighet

Avtalen regulerer forholdet mellom den bestillende part, heretter kalt Arrangøren og Myrkdalen Hotel, heretter kalt Hotellet. Avtalen er bindende etter arrangør har bekreftet bestilling enten via mail eller signert tilbud. Arrangøren påtar seg fra samme tidspunkt det økonomiske og juridiske ansvaret for de bestilte ytelser overfor hotellet.


2. Betalingsvilkår

Hotellet forbeholder seg retten til å be om tilfredsstillende økonomisk garanti for bestilte ytelse (inntil 100%  forskuddsbetaling eller tilfredsstillende bankgaranti), samt å innhente kredittopplysninger og foreta egen kredittvurdering før slik bekreftelse gis.
Endelig oppgjør kan foretas kontant eller ved bruk av de kredittkort som hotellet for tiden aksepterer. Dersom faktura skal sendes, skal dette være skriftlig avtalt med hotellet senest ved signert bekreftelse. Hotellet sender ikke faktura ved beløp under NOK 5.000,-. Det belastes NOK 65,- pr faktura i fakturagebyr.
Arrangøren er ansvarlig for at de individuelle deltageres regninger betales som avtalt. Betales disse ikke som avtalt, står Arrangøren økonomisk ansvarlig for eventuelle restbeløp. I slike tilfeller plikter Hotellet å fremlegge kopi av deltagerens signerte gjesteregning.


3. Navneliste og program

Alfabetisk navneliste, spesielle ønsker mht romfordeling, samt spesifisert program sendes Hotellet så tidlig som mulig og senest 14 dager før første arrangementsdag/ankomst dag. Hotellet forbeholder seg retten til å endre antall møterom/lokaler og møterommets/lokalets størrelse ved redusering av antall deltagere.


4. Innsjekk / utsjekk

Bestilte rom vil normalt kunne garanteres klare fra kl. 16.00 ankomst dag. Bestilte rom holdes til kl. 18.00, med mindre det er gitt beskjed om eller garantert for senere ankomst. Rommet disponeres frem til kl. 11.00 avreisedagen, men senere avreise kan avtales individuelt mot et pritillegg dersom dette er ønskelig.


5. Avbestilling og endringer i bestilling

Kostnadsfri kansellering kan foretas som følger for gruppebestillinger:  
Under 10 romdøgn = 20 dagar før ankomst. 
10 til 60 romdøgn = 8 uker før ankomst.
Over 60 romdøgn = 12 uker før ankomst          
(1 romdøgn = 1 rom 1 døgn)

Reduksjon av gruppebestillinger:
Inntil 20 % av opprinnelig antall kan foretas inntil 3 uker før ankomst, ytterligere 10 % reduksjon inntil 10 dager før ankomst.

Total avbestilling: 
Total avbestilling etter ovennevnte frister belastes med 55% av avtalt pris. Reduksjoner foretatt av arrangøren etter fristene vil ved total avbestilling ikke bli tatt hensyn til, og opprinnelig bestilling vil bli fakturert. For reduksjoner senere enn ovennevnte frister, belastes Arrangøren for 55% av avtalt pris.
Arrangøren vil bli belastet for 100% av den avtalte pris i de tilfeller hvor avbestilling ikke er foretatt og deltageren ikke møter frem på den dagen rommet er bestilt fra (no-show).


6. Force majeure

Hendelser utenfor Hotellets kontroll (f.eks. streik, lockout, brann o.l.) gir Hotellet rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt overfor Arrangøren.