H

Velkomen til hyttedraumen i Myrkdalen

Eig din del av opplevinga

Hjå oss skjer utbygging av skianlegg og fritidsbustader parallelt med tilrettelegging av nye heilårsaktivitetar. Prosjekta våre ligg midt i hjarta av fjellandsbyen – dei aller fleste ski-inn ski-ut, sjølvsagt.

Ein koseleg og urban fjellandsby er planlagt

Sentrumsplan i Myrkdalen

Saman med MAD arkitekter har me vidareuvikla framtidsplanane våre. Resultatet er ein ny sentrumsplan som legg opp til ein moderne fjellandsby med tydeleg bystruktur, gode offentlege rom og varierte bygg.

Reisa til Myrkdalen

Myrkdalen ligg i Voss kommune

Myrkdalen ligg i den nordlege delen av Voss kommune, berre to timar unna Bergen, Sogndal og Geilo.

Finn oss