Kamben

Plassert tett på Myrkdalen Hotel, Torggarden og Myrkdasstovo har Myrkdalen Fjellandsby fått sitt fjerde destinasjonsbygg som akkurat er ferdigstilt. 

Ei eksklusiv leilegheit ledig i 6. etasje.

Kamben blir eit av våre mest sentrale leiligheitsbygg med ski inn/ski ut og panoramautsikt utover dalen – vis-à-vis Myrkdalen Hotel. Her bur du midt i hjarta av fjellandsbyen og kan nyta godt av hotellfasilitetane, samstundes som du kan trekkja deg attende og nyta livet i din andre heim. Leilegheitene i Kamben eignar seg godt for familiar, men også for skientusiastar som ynskjer å koma seg inn på marknaden.

Kamben er planlagt med ein underetasje som kombinerer parkeringsplassar, bodareal og lagerareal for næringsverksemd. I 1. etasje, på gateplan, er det planlagt næringsverksemd som til dømes serveringsstad, butikk og treningssenter. Frå 2. – 6. etasje kjem 26
funksjonelle og praktiske leilegheiter i storleik frå 44 kvm til 166 kvm med 2 - 4 soverom. 

Her kan du gjera ei god investering og samtidig sikra deg gode utleigemoglegheiter via Myrkdalen Hotel. Størstedelen av leilegheitene her er rett og slett konstruert for utleige.

Alle leilegheitene blir levert med fliser på golv i gangen og på badet, samt parkett på dei resterande golva. Veggane har overflatar av trevirke, gips og flis i ein fin kombinasjon. Kjøkkenet er utstyrt med kvitevarer. Leilegheitene har romslege balkongar, svalgang og ein fantastisk panoramautsikt over dalen.  Heis, felles smørebod og 2,5 – 5 kvm innvendig bod i kjellar, gjer oppbevaring og førebuingar til nye eventyr enkelt. I Kamben blir det også mogleg å parkera tørt i garasjen og ta heisen rett til leilegheita. 

Ord frå arkitekt Tordur Bryngeirsson, Mad Bergen

Myrkdalen Fjellandsby er planlagt som ein moderne fjellandsby, som skal foreina det historiske og tradisjonelle, med dagens forventningar til ein moderne ski- og fjelldestinasjon. 

Bytorget blir sjølve hjarta i fjellandsbyen -  omkransa av bygg med næring, handel og servicefunksjonar på gateplan. Dette er eit perfekt utgangspunkt for alle typar eventyr i dalen, og den naturlege møtestaden for bebuarar og dagsbesøkjande.  

Kamben får ein unik plassering rett ved alle fasilitetane og servicetilboda i destinasjonen, samt utsyn over det spektakulære landskapet i Myrkdalen.

Kamben er utvikla slik at det har eit eige særpreg som skapar eigenart og identitet, tilpassa tradisjonane, klimaet og naturen i Myrkdalen.

Les meir
Planteikningar og prisliste
Romskjema med detaljert informasjon
Etasjeplanar
Fasadar

Ynskjer du meir informasjon?

Ta gjerne kontakt med oss

Meld di interesse

Tina Elise Beisland

Eigedomsmeklar
Eiendomsmegler Vest
Tel: +47 994 40 588
E-post: [email protected]

 

Jan Kristoffer Sletteland

Eigedomsmeklar
Eiendomsmegler Vest
Tel: +47 486 02 322
E-post: [email protected]
 

Joachim Staal

Eigedomsmeklar
Eiendomsmegler Vest
Tel: +47 954 46 500
E-post: [email protected]