Kurs og konferanse på Myrkdalen Hotel

Ein trygg konferanse

Tryggleiken til gjestene våre og dei tilsette på Myrkdalen Hotel står høgt hjå oss. Hotellet har møterom i ulike storleikar og me fyl alle rettleiingar for handtering av smittevern frå FHI. For å ivareta gjestene våre på ein best mogleg måte, har me innført nye rutiner for kurs og konferanse. 

Smitteverntiltak ved konferansar
- Møteromma blir vaska godt – stolar, bord og konferanseutstyr blir desinfisert
- Me nyttar møtelokale tilpassa kvar gruppe, slik at minimum 1 meter avstand mellom møtedeltakarane blir ivaretatt.
- Ved inngangen til alle møtelokale finn ein stasjonar for handdesinfeksjon
- Kontaktpunkt som til dømes dørhandtak blir vaska og desinfisert 
- Frukost, lunsj og middag blir servert ved borda
- Kursvert er tilgjengeleg under heile opphaldet 
- I staden for eigne stasjonar for kaffi og pausemat blir dette servert til kvar einskild gjest

Halvert kapasitet
Kapasitet for kurs og konferanse er halvert for å ivareta tryggleiken til gjestene våre. Me tek imot bestillingar for inntil 60 møtedeltakarar. 

Ingen kanselleringsfrist
Ein kan trygt planleggja og bestilla konferanser på Myrkdalen Hotel. Alle reservasjonar som blir gjennomført fram til 30. oktober blir sett opp utan kanselleringsfrister.

Kontakt oss
Kontakt oss gjerne på e-post kundeservice@myrkdalehotel.no for eit uforpliktande tilbod