Konfirmasjon i Myrkdalen

Feiring

Barnedåp, navnefest og konfirmasjon

Held de feiringa av born og unge her på Myrkdalen Hotel, får de rolege omgjevnadar, stor plass og moglegheit for eige lokale. Me anbefalar to-rettars lunsj, då vert alle mette og ein er klar for dei tradisjonsrike kakene som ofte høyrer til under slike feiringar.

 

Minnestund

Selskapslokal hos Myrkdalen

Ei minnestund krev ofte god plass med fred og ro. Me tilbyr rolege omgjevnadar og store lokale der ein kan minnast sine kjære på ein god måte. Me dekker borda og legg ellers til rette slik ein måtte ynskje det.

Kontakt oss for prisar