Generelle betingelser

God planlegging og forberedelser er nødvendig for et vellykket opphold. Her finner dere våre generelle betingelser for møter, kurs og konferanser.

1.  Gyldighet
Avtalen regulerer forholdet mellom den bestillende part, heretter kalt Arrangøren og Myrkdalen Hotel, heretter kalt Hotellet. Avtalen er bindene fra det tidspunkt hotellets bekreftelse er signert av begge parter. Arrangøren påtar seg fra samme tidspunkt det økonomiske og juridiske ansvaret for de bestilte ytelser overfor hotellet.

2. Betalingsvilkår
Hotellet forbeholder seg retten til å be om tilfredsstillende økonomisk garanti for bestilte ytelse (inntil 100%  forskuddsbetaling eller tilfredsstillende bankgaranti), samt å innhente kredittopplysninger og foreta egen kredittvurdering før slik bekreftelse gis.

Endelig oppgjør kan foretas kontant eller ved bruk av de kredittkort som hotellet for tiden aksepterer. Dersom faktura skal sendes, skal  dette være skriftlig avtalt med hotellet senest ved signert bekreftelse. Hotellet sender ikke faktura ved beløp under NOK 5.000,-. Det belastes NOK 65,- pr faktura i fakturagebyr. 

Arrangøren er ansvarlig for at de individuelle deltageres regninger betales som avtalt. Betales disse ikke som avtalt, står Arrangøren økonomisk ansvarlig for eventuelle restbeløp. I slike tilfeller plikter Hotellet å fremlegge kopi av deltagerens signerte gjesteregning.

3.  Navneliste og program
Alfabetisk navneliste, spesielle ønsker mht romfordeling, samt spesifisert program sendes Hotellet så tidlig som mulig og senest 14 dager før første arrangementsdag/ankomst dag. Hotellet forbeholder seg retten til å endre antall møterom/lokaler og møterommets/lokalets størrelse ved redusering av antall deltagere. 

4.  Innsjekk / utsjekk
Bestilte rom vil normalt kunne garanteres klare fra kl. 16.00 ankomst dag. Bestilte rom holdes til kl. 18.00, med mindre det er gitt beskjed om eller garantert for senere ankomst. Rommet disponeres frem til kl. 11.00 avreisedagen, men senere avreise kan avtales individuelt mot et pritillegg dersom dette er ønskelig.

5. Avbestilling og endringer i bestilling
Alle avbestillinger og endringer må meldes Hotellet skriftlig. Det er Arrangørens ansvar at avbestillingsfristene overholdes.

Avbestilling kan foretas som følger: 
Individuelle bestillinger (under 10 romdøgn): 1 uke før ankomst
Under 60 romdøgn: 8 uker før ankomst
Over 60 romdøgn: 12 uker før ankomst         
1 romdøgn = 1 rom 1 døgn

Redusering på inntil 20 % av opprinnelig antall kan foretas inntil 3 uker før ankomst, ytterligere 10 % reduksjon  inntil 10 dager før ankomst.

Total avbestilling: Total avbestilling etter ovennevnte frister belastes med 55% av avtalt pris. Reduksjoner foretatt av arrangøren etter fristene vil ved total avbestilling ikke bli hensyn tatt, og opprinnelig bestilling vil bli fakturert. For reduksjoner senere enn ovennevnte frister, belastes Arrangøren for 55% av avtalt pris. Arrangøren vil bli belastet for 100% av den avtalte pris i de tilfeller hvor avbestilling ikke er foretatt og deltageren  ikke møter frem på den dagen rommet er bestilt fra (no-show). 

6.  Force majeure
Hendelser utenfor Hotellets kontroll (f.eks. streik, lockout, brann o.l.) gir Hotellet rett til å heve avtalen uten erstatningsplikt overfor Arrangøren.