Ledige stillingar

MYRKDALEN FJELLHEISER
Skisenteret har ni heisar fordelt på to seks-setar ekspressheisar, tre t-krokheisar, tre tallerkentrekk og eit saktegåande rulleband for dei minste. Frå heisane når ein 22 preparerte løyper i ulik vanskegrad. Myrkdalsstovo er velkomstsenteret vårt. Her sel me skikort og ei rekkje daglegvarer. I tillegg har me ein koseleg kafé. Myrkdalen Fjellheiser har for tida ingen ledige stillingar.

MYRKDALEN HOTEL
Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept. 

For å styrka hotellet si Restaurant & Bar leiing, som i dag består av ein restaurantsjef og to hovmeistarar, søkjer me no etter:

Assisterande Restaurantsjef -  ein viktig bidragsytar i prosessen med å vidareutvikla avdelingane med nye impulsar og idèar.

Sentrale ansvarsområde
Assisterande restaurantsjef har ansvar for operativ drift av restaurant og bar. Dette inkluderer blant anna:
- Personalansvar, opplæring og utvikling av dei tilsette 
- Oppfølging av kvalitetsstandard innan restaurant og bar
- Ansvar for IK-alkohol, reinhald og sikkerheit

Ynskja kvalifikasjonar og eigenskapar
- Erfaring frå liknande stilling
- Leiarerfaring
- Fagleg tyngde og interesse for mat og vin
- Formell utdanning innan restaurant- og barfag er ein fordel
- Beherska norsk (skandinavisk) og engelsk
- Du er en trygg leiar som motiverer og inspirerer andre
- Du har gode samarbeidsevner og bidreg til eit godt arbeidsklima i egne avdelinger, og på tvers av avdelingane
- Du er serviceinnstilt og trivst i vertskapsrolla
- Du er fagleg dyktig, og er oppteken av å levera høg kvalitet
- Som operativ leiar trivst du ute blant gjestene og er tilgjengeleg for dei tilsette 
- Utadvendt og imøtekommande
- Erfaring med Micros er ynkjeleg, men ikkje avgjerande. Opplæring vil bli gitt.
- "Stå på humør", positiv til utfordringar og  vant med høgt arbeidstempo
- Resultat- og løysningsorientert
- Gode organisatoriske eigenskapar
- Kunne arbeide sjølvstendig så vel som i team

Me kan tilby
- Spanande og utfordrande jobb med ansvar for å leia og vidareutvikla våre restaurantar og baravdelingar
- Konkurransedyktige betingelsar
- Fast tilsetjing i 100% stilling

Meir informasjon får du ved å kontakta Restaurantsjef Hilde M Kettermann på tlf. 908 80 308
Søknaden sendes til e-post: [email protected]
Søknadsfrist: 11. mai 2018

MYRKDALEN SKISKULE
Myrkdalen er ein av Norges mest snøsikre destinasjonar, og i eit stadig veksande marked ser me etter fleire dyktige medarbeidarar. Sidan hovudmengda av våre gjester er norsktalande er det nødvendig å snakke norsk ( evt svensk/ dansk).

Me ser etter personar som er interesserte i å utvikle seg i tråd med vår destinasjon, og som ynskjer å utvikle seg både pedagogisk og skiteknisk. Arbeidskvardagen består i undervisning, aktivitetar og tilrettelegging. Den me søker må ha gode samarbeidsevner, vere sjølvstendig og ha fokus på å ville vere ein del av eit godt arbeidsmiljø. Som fast ansatt er det et minimum å ha internasjonalt godkjend trinn 2 utdanning ( IVSI). Denne godkjenninga kan ein også ta på DNS godkjent kurs i Stubaital Østerrike i veke 46 såframt ein har trinn 1 frå før av.

Send søknad og CV til dagleg leiar i Skiskulen på e-post: [email protected]

Me ser fram til å høyra frå deg!