Historia vår

Frå jordbruk til ein destinasjon med skianlegg, over 500 fritidsbustader og hotell med 112 rom på 15 år!

I januar 2003 opna me vårt fyrste skitrekk. På den tida stod dei lokale damene for heimelaga mat i brakkeriggen like ved parkeringsplassen. Skiutleiga fann ein vegg i vegg, og skiskulen på benken utanfor. Det fyrste året var miljøet så lite at dei fleste var på fornamn med kvarandre – både tilsette og gjester.

Då sesongen vart oppsummert for selskapet sine ni tilsette vart det presentert storstilte planar for den vidare utviklinga. Med ein heilskapleg plan i botn var strategien å bygga stein på stein og presentera noko nytt kvart einaste år.

Dei store milepælane har sidan den gong vore Myrkdalstovo (2006), Kari Traa-trekket (2007), Myrkdalsekspressen (2008), Myrkdalen Hotel (2012), Storhaugekspressen (2014), Mikkel og Mikkeline trekk i barneområdet som dobla kapasiteten (2016) og Torggarden , nytt leilegheitsbygg vis-à-vis Myrkdalen Hotel med 21 leilegheiter og Myrkdalen Sport og Skiutleige (2016). 

I takt med dette har ein bygd ut meir enn 500 hytter og leiligheiter for dei som ynskjer sitt eige krypinn. Det har vore 15 år med rivande utvikling!

Samarbeid og mange timar med god, gamaldags dugnadsånd har vore sentralt i utviklinga. Både mellom oss som jobbar her, dei fastbuande og etter kvart dei mange eigarane av hytter og leilegheiter. Framtidsplanane er mange for Myrkdalen Fjellandsby. Me er stolte av å kunne seie at me er ein destinasjon i stadig utvikling og ekspansjon.

I dag er Myrkdalen Fjellandsby AS eigd av Schage Eigedom og Aurland Ressursutvikling.