Natursti

Natursti er ein kjekk aktivitet for barn, som gjer fjellturen meir spanande og morosam.

  • Enkel
  • Familie
  • Sommar

I sommar kan du ta med heile familien på natursti og miljøsti langs Leinevegen og frå Helgatun til Vetlebotn. Turane har utgangspunkt frå Myrkdalen Hotel og inneheld 8 postar med varierte spørsmål. Hent svarskjema og få kart på Myrkdalen Hotel. Alle som deltek får ein godis.

Bli med!