Self-timer løype

Hinderløypa på oppsida av Myrkdalen Hotel og Myrkdalsstovo er døgnope og ei gratis tilrettelegging som passar heile familien.

  • Utandørs
  • Enkel
  • Familie
  • Sommar

Det er automatisk tidtaking når du bryt startpinnen og fotocelle i mål. Tida vil vera synleg i 10 sekund på tavla bak målområdet.

Her får du utfordra koordinasjon, spenst, balanse og snøggleik.

Lukke til!