Frikjøring i Myrkdalen

Ski inn - ski ut

Kjøp heiskort online

Kjøp heiskortet som passar for deg, anten du vil stå mykje på ski eller berre vil ha nokre rundar i løypene for å få godkjensla.

 


 

 • Lad opp eksisterande Key Card. Då kan du gå rett i heisen. Kortet vert aktivert fyrste gongen du går gjennom.
 • Kjøp nytt Key Card og hent med QR-kode i automat i resepsjonen på Myrkdalen Hotel, i Myrkdalen Skiutleige eller i Myrkdalsstovo Velkomstsenter.

Born under 7 år står gratis og det er gode rabattar for honnør og eldre born heilt opp til 17 år.

 

Kjøp sesongkort

SE PRISER/KJØP

Kjøp dagskort

Showing <% totalCount %> alternativer
Sorting:

Kjøp timekort

Showing <% totalCount %> alternativer
Sorting:

Kjøp valfrie dagar

Showing <% totalCount %> alternativer
Sorting:

Kjøp andre typar kort

Showing <% totalCount %> alternativer
Sorting:

Sesongkort til born i familiar med låg inntekt:

Me ynskjer at flest mogleg born skal få oppleva skigleda, og tilbyr sesongkort til redusert pris (kr 2200,-). Dette tilbodet er retta mot born og ungdom i alderen 7-18 år busett i Voss herad, som veks opp i familiar med samla brutto inntekt under kr 450 000,-.

For meir info kontakt Gro Hånes Lund: gro.lund@myrkdalen.no / 971 74 006.

 

Merk deg:

 1. Valfrie kort vert trekt ein dag på kveldskøyring dersom kortet ikkje har vorte nytta tidlegare på dagen.
 2. Born under 7 år køyrer gratis ved bruk av hjelm, men merk at dei må ha eige Key Card.
 3. Skikort er kun gyldig den sesongen dei vert kjøpt. Til dømes – restturar på eit klippekort kan ikkje nyttast neste sesong.
 4. Grupper på over 20 personar kan få rabatt ved ein transaksjon. Det vil seie samla oppgjer og førehandstinging til post@myrkdalen.no
 5. Billettar som ikkje blir brukt pga dårleg ver, føre eller teknisk feil som straumbrot ect vert ikkje refundert.
 6. Heiskort er personleg og kan ikkje overdragast til andre.
 7. Mista heiskort vert ikkje erstatta.
 8. Ved misbruk eller brot på dei alpine løypereglane blir kortet inndratt.
 9. 40% rabatt på dagskort for studentar og vernepliktige kvar dag. Gjeld studentar/vernepliktige over 18 år. Mot framsyning av studentbevis og betalt semesteravift eller verneplikt id-kort i billettluka. 
 10. Dagar med studentrabatt kan bli endra dersom det vert restriksjonar på kapasitet grunna til dømes pandemi.
 11. Kveld er inkludert i fleirdagarskort.