Frikjøring i Myrkdalen
For det meste sol

13

3 m/s

0 / 9

HEISER ÅPNE

0 / 23

LØYPER ÅPNE
Full rapport

 

Ski inn - ski ut

Myrkdalen heiskort - Kjøp online

Kjøp heiskortet som passar for deg, anten du vil stå mykje på ski eller berre vil ha nokre rundar i løypene for å få godkjensla. Her finn du dagskort, skikort med fleire valfrie dagar, sesongkort og fleire andre typar skikort.

 • 2023: Me gjer deg merksam på at me har ny leverandør av dagskort, dersom du ynskjer å lagra informasjon som t.d. Key Card nummer må du laga ein ny profil.
 • Fyll på eksisterande Key Card og gå rett inn på heisen. Kortet vert aktivert når du går gjennom heisen.
 • Om du kjøper eit nytt Key Card, kan du henta det med ein QR-kode på automaten i resepsjonen på Myrkdalen Hotel, Myrkdalen Sport og Skiutleige eller i bilettkassa inne i Myrkdalsstovo. 
 • Born under 7 år får gratis heiskort. Key Card kjem i tillegg.
 • Rabatt på skikort med promokode er kun gyldig ved kjøp på nett. 
 • Studentar får 40 % rabatt på dagskort - kvar einaste dag i vintersesongen! Vis fram gyldig studentbevis og betalt semesteravgift i billettluka vår i Myrkdalsstovo. 

 

Kjøp sesongkort

SE PRISER/KJØP

Kjøp dagskort

Showing <% totalCount %> alternativer
Sorting:

Kjøp timekort

Showing <% totalCount %> alternativer
Sorting:

Kjøp valfrie dagar

Showing <% totalCount %> alternativer
Sorting:

Kjøp andre typar kort

Showing <% totalCount %> alternativer
Sorting:

Sesongkort til born i familiar med låg inntekt:

Me ynskjer at flest mogleg born skal få oppleva skigleda, og tilbyr sesongkort til redusert pris (kr 2200,-). Dette tilbodet er retta mot born og ungdom i alderen 7-18 år busett i Voss herad, som veks opp i familiar med samla brutto inntekt under kr 450 000,-.

For meir info kontakt Gro Hånes Lund: gro.lund@myrkdalen.no / 971 74 006.

 

Merk deg:

 1. Valfrie skikort vert trekt ein dag på kveldskøyring dersom skikortet ikkje har vorte nytta tidlegare på dagen.
 2. Born under 7 år køyrer gratis ved bruk av hjelm, men merk at dei må ha eige Key Card.
 3. Skikort er kun gyldig den sesongen dei vert kjøpt. Til dømes – restturar på eit klippekort kan ikkje nyttast neste sesong.
 4. Grupper på over 20 personar kan få rabatt ved ein transaksjon. Det vil seie samla oppgjer og førehandstinging til post@myrkdalen.no
 5. Billettar som ikkje blir brukt pga dårleg ver, føre eller teknisk feil som straumbrot, etc. vert ikkje refundert.
 6. Heiskort er personleg og kan ikkje overdragast til andre.
 7. Mista heiskort vert ikkje erstatta.
 8. Ved misbruk eller brot på dei alpine løypereglane blir kortet inndratt.
 9. 40% rabatt på dagskort for studentar og vernepliktige kvar dag. Gjeld studentar/vernepliktige over 18 år. Mot framsyning av studentbevis og betalt semesteravift eller verneplikt id-kort i billettluka. 
 10. Dagar med studentrabatt kan bli endra dersom det vert restriksjonar på kapasitet grunna til dømes pandemi.
 11. Kveld er inkludert i fleirdagarskort.