Opningstider

Opningstider skisenter
Helger før 30. november: Kl. 09.30 - 15.30
Kvar dag frå 30. november - 31. januar: Kl. 09.30 - 15.30
Kvar dag frå 1. februar - 3. mai: Kl 09.30 - 16.00

Skisenteret opnar til vanleg i midten/slutten av november og varar til 1. mai. Meir informasjon om opningstider kjem når det nærmar seg. 

Redusert opningstid 
Julaftan: Kl. 09.30 - 14.00
Redusert antall heisar er opne julaftan og 1. juledag. 

 

Kveldskøyring
Fredag og laurdag frå 13. desember - 28. mars: Kl. 16.00 - 20.00
Kvar dag i vinterferievekene (10. - 29. februar): Kl. 16.00 - 20.00
Kveldskøyringa er i Landsbytrekket og Mikkeltrekket. 

Myrkdalsstovo Velkomstsenter
I fyrste etasje i Myrkdalsstovo finn du velkomstsenteret vårt. Her kan du kjøpa heiskort og eit lite utval matvarer. Me har også ein kafè med enkle rettar. 

Opningstider vintersesongen 2019 / 2020 
Kvar dag: Kl. 8.30 - 17.00
Open til kl 20.00 når det er kveldskøyring.