Opningstider

Frå sesongkort til årskort!
Nytt i år er at sesongkortet er utvida til eit årskort, som også gjeld sommarheisen 2020. I tillegg gjeld familiekortet for alle born under 20 år som bur på same adresse. Les meir

Kampanjesal for årskort sluttar 15. oktober

Skisenteret opnar til vanleg i midten/slutten av november og varar til 1. mai. Meir informasjon om opningstider kjem når det nærmar seg.