Carving

Skivettreglar

Følg desse råda om skivett så vert alpinkøyringa tryggare både for deg og andre i bakken.

1. Du må oppføra deg slik at du ikkje skadar deg sjølv eller andre.

2. Tilpass fart og køyremåte etter evne. Ta omsyn til terreng, føre og dei andre i bakken.

3. Kjem du bakfrå eller ovanfrå, har du ansvar for å unngå kollisjon.

4. Det er forbode å køyra rett utfor. Hald god avstand ved passering av andre i bakken.

5. Køyrer du inn i ei løype, eller stoppar i bakken, må du sjå at dette er utan fare for deg sjølv eller andre.

6. Ikkje stopp opp eller sit ned på tronge eller uoversiktlege stader.

7. Er du til fots, må du berre gå i ytterkant av bakken.

8. Skistopparar/ fangreimer er påbode. Sjå etter at bindingane er rett innstilt.

9. Følg skilting, merking og rettleiingar.

10. Ved skadar har alle plikt til å hjelpa. Vitne og medverkande pliktar å gje opp personalia.

Rusmiddel og skikøyring høver ikkje saman. Bryt du skivettreglane kan du bli bortvist frå anlegget.