Ta sykkelmerke

På oppsida av hotellet er det ei lita sykkelløype med to grøne og ei blå sløyfe på oppsida av hotellet. Løypa er familievenleg og passar både for born og nybyrjarar, men også for syklistar som vil øva teknikk på små element. Her er det gratis å sykla og løypa er eigna for alle typar syklar. Her finn du også ein 850 kvm pumptrack i asfalt som er særs venleg mot alle typar hjul.

  • Høstferie
  • Enkel
  • Utstyr ikkje inkludert

NYTT TIL HAUSTFERIEN
I haustferien har me opna ei ny hopplinje i ulike vanskegradar, rett ved skibrua over til Årmotslia. Meir informasjon om dette kjem!

TA SYKKELMERKE I HAUSTFERIEN
Torsdag 1 og fredag 2. oktober kl 12.00 - 13.00, samt torsdag 8. og fredag 9. oktober kan alle born ta sykkelmerke i løypa vår utanfor Myrkdalen Hotel. Ein kan ta sykkelmerke i ulike vanskegrader, så her er det noko for alle!

SYKKELUTLEIGE
Myrkdalen Sport har godt utval terrengsyklar og el-syklar for utleige til vaksne og born. Desse kan leigast 3 timar, heil dag eller fleire dagar.