Årskort i Myrkdalen

Tilbod sesongkort 1. - 15. oktober

I denne kampanjeperioden får du sesongkort og familiesesongkort til rabatterte prisar.

Som i fjor gjeld alle kort både vintersesongen og sommarheisen som går i juli og august.

Prisar i kampanjeperioden 1. - 15. oktober

Vaksne 18 - 64 år: 4990 kr
Born 7 - 17 år / Senior 65 + år: 3950 kr
Familiekort: 14 600 kr

- Familiekortet gjeld inntil to vaksne (føresatte) og alle born under 20 år som bur på same adresse. Born under 7 år køyrer gratis i skianlegget ved bruk av hjelm.
- Alle korta gjeld vintersesongen 2020 / 2021 og sommarheisen som går i juli og august 2021.

Kjøp sesongkort Inkludert 2 dagar i Voss Resort Tilbud årskort

Ordinære prisar etter 15. oktober

Vaksne 18 - 64 år: 5400 kr
Born 7 - 17 år / Senior 65 - 70 år: 4300 kr
Familiekort: 15 500 kr

Ved Covid 19 pandemi Garanti for refusjon  refusjon

Er du usikker på kva kort som er rimelegast for familien din?

Her er nokre oppsett som kan hjelpa deg.

1. 2 vaksne + 2 born, der eine bornet er 19 år og student. Etter at aldersgrensa på familiekort har gått opp til 20 år, er årskort familiepakke det rimelegaste.
2. 2 vaksne + 1 barn 19 år på vidaregåande skule. Framleis er det årskort familiepakke som gjeld, sidan alternativet blir 3 individuelle årskort sidan 19-åringen ikkje er student.
3. 2 vaksne + 1 barn under 18 år. Her er det rimelegaste alternativet to individuelle årskort vaksen og eit individuelt årskort for born.

For deg som likar variasjon! "Ski heile året"-kort Pudderparadiset Myrkdalen