Toppturkurs

Bli med på eit toppturkurs i Myrkdalen! Dette kurset er for alle som har lyst til å byrja med toppturar, eller som allereie er godt i gang og manglar skredkunnskap. Kurset er praktisk retta, slik at du får prøva ut i praksis det du lærer på kurset.

  • Gruppe
  • Vinter
  • Utstyr ikkje inkludert
  • Åleine

Toppturkursa vert gjennomført av lokalkjende og internasjonalt kvalitetssikra godkjende ISIA skilærarar.

En har fokus på teknikk, vegval, sikkerheit, skredlære og høg aktivitet.

TEMA
- Turplanlegging
- Bruk av kart og kompass
- Gruppe og gruppedynamikk
- Skredfare og risiko
- Køyremønster og linjeval
- Hengvurdering og vegval
- Skiteknikk tilpassa ulike forhold
- Gåteknikk
- Bruk av sendar/mottakar
- Kameratredning
- Utstyr

TIDSPUNKT
15. - 17. januar
05. - 07. februar
26. - 28. februar
05. - 07. mars
10. - 11. april

PRIS
Kr 3100 per person. Evt heiskort kjem i tillegg.

PROGRAM
Fredag
Kl 18.00 Oppmøte Myrkdalen Hotel. Teori og gjennomgang/planleggjing av turane. Fokus på bekledning og planlegging.

Laurdag
Kl 09.00: Oppmøte i Myrkdalen Hotel for gjennomgang av dagen.
Kl 10.00 - 16.00/17.00: Tur

Sundag
Kl 09.00 Oppmøte Myrkdalen Hotel for gjennomgang av dagen
Kl 10.00 - 16.00: Tur
Kl 16.00: Oppsummering og gjennomgang av kurset

UTSTYR
- Sekk (25-40l)
- Søkestang, spade og sendar/ mottakar
- Breide ski med feller som passar
- Binding med gåfunksjon
- Hue og ekstra klede (ein blir varm av å gå opp)

NB! Me treng minimum 3 deltakarar for å gjennomføra kurset. Ved færre deltakarar kan kurset bli avlyst.
Dersom oppsette datoar ikkje passar så lagar me gjerne private kurs på andre datoar. Kontakt Myrkdalen Skiskule på skiskule@myrkdalen.no

Email: