Vaktmeistertenester

Eigedomsavdelinga i Myrkdalen Fjellandsby tilbyr ulike vaktmeistertenester som til dømes stell av torvtak og uteområde, snømåking og reparasjonar. 

Nyt tida i Myrkdalen til gode opplevingar med vener og familien og lat oss ta oss av vedlikehaldsarbeidet!

Me tilbyr følgjande tenester:

- Stell av torvtak
- Stell av uteområde
- Mindre reparasjonar innvendig og utvendig
- Transport med varebil, som til dømes ved eller liknande
- Rens av takrenner
- Skifte ut batteri på røykvarslar kvart år
- Oppfølgjing av serviceavtalar
- Straumavlesning
- Snømåking
- Fast tilsyn av fritidseigedomen
- Filterskift på ventilasjonsanlegg
- Utføring av internkontrollar. Me kan ilby å utføra, dokumentera og rapportera internkontrollar som skal utførast på bygg med brannalarmanlegg, sprinklar og straumanlegg. 

Priseksempel

Stell av torvtak (Hytte 80 m2)
Årleg: Ein gong gjødsling, to gonger klypp av torvtak, og to gonger (vår/haust) rens av takrenner. 
Pris frå kr 3500,- 

Klypp av torvtak
Pris frå kr 1000,- per gong

Tilsyn av hytta
Pris frå kr 250,- per gong

Klypping av plen
Pris frå kr 250,- per gong. 

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss per telefon eller e-post for å få eit uforpliktande tilbod.  

Driftsleiar Eigedom
T: 911 22 796 / E: [email protected]