Vaktmeistertenester

Myrkdalen Fjellandsby sin eigedomsavdeling kan no tilby eigarar av hytter og leilegheiter vaktmeistertenester som til dømes: 

- Stell av torvtak
- Stell av uteområde
- Mindre reparasjonar innvendig og utvendig
- Transport med varebil, som til dømes ved eller liknande
- Rens av takrenner
- Skifte ut batteri på røykvarslar kvart år
- Oppfølgjing av serviceavtalar
- Straumavlesning
- Snømåking
- Fast tilsyn av fritidseigedomen
- Filterskift på ventilasjonsanlegg
- Utføring av internkontrollar. Me kan ilby å utføra, dokumentera og rapportera internkontrollar som skal utførast på bygg med brannalarmanlegg, sprinklar og straumanlegg. 

Priseksempel

Stell av torvtak (Hytte 80 m2)
Årleg: Ein gong gjødsling, to gonger klypp av torvtak, og to gonger (vår/haust) rens av takrenner. 
Pris frå kr 3500,- 

Klypp av torvtak
Pris frå kr 1000,- per gong

Tilsyn av hytta
Pris frå kr 250,- per gong

Klypping av plen
Pris frå kr 250,- per gong. 

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss per telefon eller e-post for å få eit uforpliktande tilbod.  

Driftansvarleg Bygg Nils Eirik Gregersen 
T: 90 63 61 98 / E: [email protected]

Driftsmedarbeidar Jens Martin Svennes
T: 47 47 73 40 / E: [email protected]