Finns BaseCamp i Myrkdalen

Haren Finn elskar leik og moro!
I feriar og kvar helg frå januar - april arrangerer me Finns BaseCamp på Torget med kjekke aktivitetar utan ski på beina for familiar.

  • Vinter
  • Familie
  • 1-2 timer

Torget ligg midt i hjarta av Myrkdalen Fjellandsby - mellom Myrkdalsstovo, Sport1 Myrkdalen, Kamben Kafé & Bar og Myrkdalen BrandStore.

Under BaseCamp vert det tilrettelagde aktivitetar utan ski på beina for heile familien.

Våre vertar er tilstades frå kl. 11.00 - 13.00 og hjelper dykk gjerne med dei ulike aktivitetane.

BaseCamp vert arrangert kvar laurdag og sundag frå 17. desember 2022 til 23. april 2023.

I tillegg blir BaseCamp arrangert kvar dag i juleferien frå 26. - 31. desember 2022.