Om cookies

Denne nettsida brukar cookies. Ifølgje Ekomlova, som trådte i kraft 25. juli 2003, skal alle som besøkar ei nettside med cookies få informasjon om at webområdet inneheld cookies, kva cookies blir brukt til og korleis cookies kan bli unngått. Ein cookie er ein liten datafil som nettstaden lagrar på datamaskina slik at dei kan kjenne igjen datamaskina neste gong du besøkar sida. Ein cookie er passiv og kan ikkje spreie datavirus eller annan skadeleg programvare.

Cookies blir brukt som eit verktøy blant anna til å:
- Lagre innstillinger for korleis ei nettside skal visast (oppløysning, språk osb)
- Slå på kryptering av Internett-overføring av sensitiv informasjon
- Observere åtferden til brukarane på nettsida, og såleis gje verdifull informasjon om korleis nettsida kan vidareutviklast.  

Denne nettsida brukar cookies for å måle trafikk. Saman med web-tenesta "Google Analytics", samlar cookies besøksstatistikk frå nettsida. Denne verdifulle informasjonen blir så brukt til å forbetre innhaldet på nettsteda og såleis gje ein betre brukaroppleving. Cookies blir også brukt til å hugse ditt språkval til neste gong du besøker nettsida med same nettlesar. 

Cookies kan berre brukast med løyve frå brukaren.