Ledige stillingar

1. Myrkdalen Fjellandsby AS søkjer etter driftsansvarleg eigedom i 100 % stilling. 

Myrkdalen Fjellandsby er ein destinasjon i rivande utvikling med mange spanande planar for framtida. I dag er det omlag 600 fritidseiningar i fjellandsbyen, og fleire nye eigedomsprosjekt vil koma i åra som kjem.

Me søker etter deg som er ute etter ein variert jobb som driftsansvarleg eigedom i Myrkdalen Fjellandsby. 

Ansvarsområde:

- Drift og vedlikehald av konsernet sine bygningar
- Vera brannvernleiar for bygningsmassen
- Utvikling, sal og deltaking i vaktmeistertenester
- Deltaking og organisering av vaktordning
- Bistå med oppfølging av internkontrollar
- Dagleg samarbeid med driftsmedarbeidar

Kvalifikasjonar:

- Fagbrev som tømrar eller erfaring innan tømrarfaget
- Kunnskap om bruk av data og system
- BE sertifikat
- Gode munnlege og skriftlege ferdigheiter i norsk
- Formidle og kommunisere på engelsk

I Myrkdalen vert du ein del av eit internasjonalt miljø, med fast tilsette og sesongarbeidarar frå fleire nasjonalitetar.  I eigedomsavdelinga vert du ein del av eit team på 5 personar, der du er leiar for driftsmedarbeider og rapporterer til prosjektleiar eigedom. 

Me søkjer deg som viser stor interesse for faget, og ynskjer å vera med å bygge opp ei avdeling som skal levera tenester internt og til kundar og gjester i Myrkdalen. Som person må du kunne jobba sjølvstendig, og samstundes ta ansvar for oppgåver i lag med kollegaer. Du må ha evne til å handle på eige initiativ og sjå løysingar .

Du vil i stor grad kunne vere med å påverke eiga karriere og utvikling. Løn etter avtale – øvrige arbeidsvilkår i samsvar med Myrkdalen Fjellandsby sine retningslinjer.

Arbeidsstad: Myrkdalen

Søknadsfrist: 09.08.2019
Send søknad til Nils Eirik Gregersen: 
[email protected]

For spørsmål kring stillinga ta kontakt
Nils Eirik Gregersen // tlf: 906 36 198 // e-post: [email protected]  
Linda Løtvedt Aas // tlf: 916 88 258 // e-post: [email protected]

MYRKDALEN FJELLHEISER
Skisenteret har ni heisar fordelt på to seks-setar ekspressheisar, tre t-krokheisar, tre tallerkentrekk og eit saktegåande rulleband for dei minste. Frå heisane når ein 22 preparerte løyper i ulik vanskegrad. Myrkdalsstovo er velkomstsenteret vårt. Her sel me skikort og ei rekkje daglegvarer. I tillegg har me ein koseleg kafé.

2. Myrkdalen Fjellheiser søkjer etter medarbeidarar til vintersesongen 2019/20
Me søkjer etter serviceinnstillte medarbeidarar med godt humør. Myrkdalen Fjellheiser og har eit godt arbeidsmiljø på ein til tider hektisk og spanande arbeidsplass.

Me søkjer etter: 
- Heisførar (må vera over 18 år )
- Assistentar heisdrift
- Skipatrulje
- Trakkemaskinsjåfør
- Billettselgjar / kiosk medarbeidarar

Me har ledig 100 % stillingar i sesongen, samt helgeavløysarar. Skisesongen startar normalt midten av november og varar til 1. mai.

For spørsmål kring stillingane eller send søknad til
John Ivar Norheim: e-post: [email protected]

MYRKDALEN HOTEL
Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept. Myrkdalen Hotel har for tida ingen ledige stillingar

MYRKDALEN SKISKULE
Myrkdalen er ein av Norges mest snøsikre destinasjonar, og i ein stadig veksande marknad ser me etter fleire dyktige medarbeidarar. 

Instruktørar
Me ser etter personar som er interesserte i å utvikle seg i tråd med vår destinasjon, og som ynskjer å utvikle seg både pedagogisk og skiteknisk. Arbeidskvardagen består i undervisning, aktivitetar og tilrettelegging. Sidan hovudmengda av våre gjester er norsktalande er det nødvendig å snakke norsk ( evt. svensk/ dansk). Me ynskjer personar som er sjølvstendige, har gode samarbeidsevner og har fokus på å ville vere ein del av eit godt arbeidsmiljø. Som fast ansatt er det et minimum å ha internasjonalt godkjend trinn 2 utdanning ( IVSI). 

Send søknad til [email protected]