Ledige stillingar

MYRKDALEN SKISKULE
Myrkdalen er verdas finaste plass, og Myrkdalen Skiskule søkjer instruktørar, skilærarar, bookingmedarbeidar og aktivitetsleiar for vintersesongen 2019/20.

Skiinstruktør/ Skilærar

Spesifikasjonar
Instruktørutdanna minimum trinn 2 IVSI
Snakke norsk og engelsk
Gode samarbeidsevner

Om stillinga
Fast tilsetjing
Ekstra/ helgearbeidarar

Bookingmedarbeidar
Me søkjer også etter deg som kan tenkje deg jobb i bookinga vår nokre helger i vinter.

Spesifikasjonar
- Ordensperson
- Gode datakunnskapar
- Evne til å uttrykkje seg skriftleg og muntleg på både norsk og engelsk
- Løysningsorientert
- Over 18 år

Aktivitetsleiar

Om stillinga

Arbeid for å skapa aktivitet og spre glede for born og bornefamiliar
Arbeid i helger og feriar, hovudsakeleg på dagtid
Arbeidsområdet vil vera Badnabakken og Torget, samt nokon aktivitetar inne på Myrkdalen Hotel
Veldig varierande oppgåver som krev at ein likar born, er kreativ og utadvendt og byr på seg sjølv
Arbeid i ein spennande destinasjon i stor utvikling
Meldar til marknadsavdelinga i Myrkdalen Fjellandsby

Spesifikasjonar

God i norsk og engelsk
Utadvendt, kreativ, glad i born
Erfaring frå arbeid med born er ein fordel

Dersom du har instruktørudanning eller ynskjer å ta denne kan du jobbe meir i travle periodar som instruktør. 

Send søknad til dagleg leiar i Myrkdalen Skiskule [email protected] innan 15.10.2019
Merk kva stilling du søkjer på

 

MYRKDALEN HOTEL
Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept. Myrkdalen Hotel har for tida ei ledige stillingar som ekstrahjelp servitør.

Ekstrahjelp servitør
Myrkdalen Hotel har ledige stillingar som ekstrahjelp i selskapservering i restaurantavdelinga. Det er aktuelt med arbeid både i vekedagar og i helger. Passande for studentar, pensjonistar, eller andre som har tid og ynsker litt ekstra inntekt.

Om deg:
Ha noko relevant erfaring fra servering
Utadvendt og serviceinnstilt
Over 20 år
Gode munnleg norsk og engelsk 

Me tilbyr:
Hektisk og kjekt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige vilkår

Send søknad til Restaurantsjef Hilde Kettermann på e-post: [email protected]

For meir info om stillinga, ring tlf: 90 88 03 08
Søknadsfrist: 20. september

 

MYRKDALEN FJELLHEISER
Skisenteret har ni heisar fordelt på to seks-setar ekspressheisar, tre t-krokheisar, tre tallerkentrekk og eit saktegåande rulleband for dei minste. Frå heisane når ein 22 preparerte løyper i ulik vanskegrad. Myrkdalsstovo er velkomstsenteret vårt. Her sel me skikort og ei rekkje daglegvarer. I tillegg har me ein koseleg kafé. Myrkdalen Fjellheiser har for tida ingen ledige stillingar.