Ledige stillingar i Myrkdalen Fjellandsby

Ledige stillingar

Her finn du informasjon om ledige stillingar i Myrkdalen Fjellandsby.

 

1. 100% fast stilling som utviklingsansvarleg

Forretningsområdet eigedomsutvikling i Norway's best konsernet skal utvikle tomtebanken i Myrkdalen Fjellandsby. Tomtebanken består av rundt 1.900 regulerte einingar til fritidsbustader (tomter og leilegheter). Tomtebanken er sammensett av 3 større utbyggingsområde – Fritidsbolig Konsentrert (FK-prosjekt), sentrumsområdet og MSU.

Som Utviklingsansvarleg vil du få ansvar for eigne prosjekt, frå forprosjekt til ferdigstilling.

Les meir om stillinga her.