Ledig stilling i Myrkdalen

Ledige stillingar

Ledig stilling: Brand Manager Myrkdalen
Norway’s best AS er eit av dei største reiselivsselskapa i Noreg som eig, utviklar og driftar norske kvalitetsreisemål og reiselivsprodukt i verdsklasse. Marknadsavdelinga vår er på jakt etter ein brand manager for reisemål Myrkdalen. Hjå oss får du ei spanande stilling i eit framoverlent selskap med store vekstambisjonar. Du vil jobba med å koordinera kampanjar og marknadsføringsstiltak, konseptutvikling og profilbyggjing. I tillegg blir du ansvarleg for å initiera, driva og fullføra prosjekt saman med resten av avdelinga, og det er såleis viktig at du er trygg i rolla som ein fagleg ressurs.

Du vil få stor fridom, og har ansvar for å planleggja og gjennomføra marknadsaktivitetar på tvers av prosjekt knytt til Myrkdalen og Norway’s best. I tillegg håpar me du er genuint oppteken av merkevarebyggjing, samt er resultatorientert. Stillinga skal vera med på å styrka og utvikla posisjonen vår til å vera ein av dei leiande aktørane i bransjen. 

ANSVARSOMRÅDE OG ARBEIDSOPPGÅVER:
•    Bidra til utvikling og gjennomføring av merkestrategiar og marknadsplanar for ansvarsområdet
•    Operativt ansvar for web/booking system/digitale flater på myrkdalen.no
•    Koordinera, planleggja og gjennomføra tiltak og kampanjar knytt til marknadsplanar
•    Ansvarleg for å fylgja opp utvalde byrå og samarbeidspartnarar, inkludert utvikling og samarbeid med dei digitale partnarane våre.
•    Ansvarleg for å fylgja opp alt marknadsrelatert arbeid i samband med Myrkdalen eigedom
•    Identifisera trendar, moglegheiter og utfordringar for forretningsområdet, samt initiera og gjennomføra konkrete tiltak som svarar på desse.
•    Bidra på lik linje med andre i avdelinga til å løyse sal- og marknadsrelaterte oppgåver utover kjerneområda.

ME SER ETTER DEG SOM: 
•    Har relevant utdanning og røynsle innan prosjektleiing, inbound marketing og merkevarebyggjing.
•    Har røynsle frå eit byrå eller ein marknadsavdeling, og gjerne har jobba med eit eller fleire CMS-system.
•    Er kreativ, engasjert og løysingsorientert, samt likar å driva prosessar vidare
•    Har kompetanse innan og interesse for digital marknadsføring
•    Kommuniserer sikkert og tydeleg på engelsk og norsk, skriftleg og munnleg. Nynorsk er ein stor fordel.
•    Jobbar sjølvstendig og samarbeider godt med andre

ME TILBYR:
•    Konkurransedyktige vilkår
•    Gode karrieremoglegheiter
•    Høve til å jobba med ein leiande aktør i ein svært framtidsretta bransje
•    Eit spanande og internasjonalt arbeidsmiljø
•    Ei sentral stilling i ei avdeling med høve til å påverka utviklinga i selskapet 

Høyres dette ut som noko for deg? I dag er det ni medarbeidarar i marknadsavdelinga som gler seg til å få nye kollegaer. Kanskje er det deg.

Arbeidsstad: Myrkdalen/Voss, men med pårekna reisetid til hovudkontor i Flåm    
Tiltreding: Etter avtale
Søknadsfrist: 17. juni 2021 

For spørsmål kring stillinga, ta kontakt med Even Hulleberg, Markedssjef, 99607639, even(at)norwaysbest.com

Søk på stillinga

Om Norway’s best:
Norway’s best AS (tidlegare Flåm AS) har i over 20 år posisjonert Flåm med Flåmsbana og Nærøyfjorden til eit av dei største turistreisemåla i Noreg.  I dag har selskapet aktivitet i Flåm, Aurland, Myrkdalen, Geiranger, Lysefjorden, Hjørundfjorden, Hardanger, Lofoten og Narvik. Norway’s best AS er eigd av Aurland Ressursutvikling som i 2019 hadde ein omsetnad på over NOK 1 mrd, meir enn 500 heilårs- og deltidstilsette og meir enn 1,7 millionar gjestar. Aurland Ressursutvikling eig Myrkdalen Fjellandsby 100%, 50 % av Flåmsbana, 50 % av The Fjords og 33,5 % av Arctic Train. I tillegg eig og driftar selskapet fire hotell, 14 restaurantar og eit bakeri.

 

Ledig stilling: Financial Analyst

Norway’s best AS er et av de største reiselivsselskapene i Norge som eier, utvikler og drifter norske kvalitetsreisemål og reiselivsprodukt i verdensklasse. 

Økonomiavdelingen søker etter en Financial Analyst for vårt hovedkontor i Flåm. Hos oss får du en spennende stilling i et fremoverlent selskap med store vekstambisjoner. Du vil jobbe med månedsrapportering og tertialrapportering på konsernnivå. I tillegg sal du jobbe med finansiell analyse, likviditetsstyring og økonomisk langtidsplan. Du skal være en nøkkelperson i å videreutvikle og optimalisere våre rapporteringsmodeller, verktøy og rutiner. Vi er på jakt etter deg som er meget numerisk og analytisk, men samtidig har det kommersielle blikket og klarer å kommunisere tall og analyser på en enkel og forståelig måte.
Du må ha evne til å drive prosesser både på egenhånd og i samarbeid med kollegaene i selskapet. Du må ha sterkt fokus på resultater og forstå betydningen av kvalitet i leveransene.
I Norway’s best har vi et høyt tempo og det er viktig at du trives med at det skjer nye ting og har stor gjennomføringsevne.

ANSVARSOMRÅDER OG ARBEIDSOPPGAVER:
•    Utvikle rapporter til internt og eksternt bruk.
•    Utvikle rapporter og dashboard i Power BI.
•    Ansvar for rapporteringsverktøy i økonomiavdelingen.
•    Bidra aktivt til utvikling av Business Intelligence-området.
•    Utarbeide økonomiske analyser/scenarier på grunnlag av historiske tall så vel som makroøkonomiske forventninger.
•    Bidra til å videreutvikle og optimalisere våre rapporteringsprosesser og modeller.
•    Bidra i utarbeidelse av presentasjoner til ledergruppe, styre og konsern.

VI SER ETTER DEG SOM:
•    Relevant, høyere utdanning
•    3-5 års relevant erfaring
•    Meget god i Excel, Power BI, og Powerpoint
•    Erfaring med databaser er en fordel
•    Har god forretningsforståelse
•    Er analytisk, strukturert og problemløsende
•    Er fremoverlent og målrettet
•    Jobber selvstendig og samarbeider godt med andre
•    Er nysgjerrig, lærevillig og deler egen kunnskap
•    Gode språkkunnskaper i engelsk og norsk

VI TILBYR:
•    Interessante og varierte arbeidsoppgaver
•    Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
•    Korte beslutningsveier og store påvirkningsmuligheter
•    Et spennende og internasjonalt arbeidsmiljø
•    Konkurransedyktige vilkår
Høres det spennende ut? Vil du være en del av vår økonomiavdeling med per i dag 7 medarbeidere? 

Vi behandler søknader fortløpende. 

Arbeidssted: Flåm
Søknadsfrist: 6. juli 2021                                               
Oppstart: Etter avtale

Søk på stillingen her

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med Anja Schöne, Økonomiansvarlig Flåm og ARU konsern, 94005705, anja.schone(at)norwaysbest.com

Om arbeidsgiveren
Norway’s best AS (tidlegare Flåm AS) har i over 20 år posisjonert Flåm med Flåmsbana og Nærøyfjorden til eit av dei største turistreisemåla i Noreg. I dag har selskapet aktivitet i Flåm, Aurland, Myrkdalen, Geiranger, Lysefjorden, Hjørundfjorden, Hardanger, Lofoten og Narvik. Norway’s best AS er eigd av Aurland Ressursutvikling som i 2019 hadde ein omsetnad på over NOK 1 mrd, meir enn 500 heilårs- og deltidstilsette og meir enn 1,7 millionar gjestar. Aurland Ressursutvikling eig Myrkdalen Fjellandsby 100%, 50 % av Flåmsbana, 50 % av The Fjords og 33,5 % av Arctic Train. I tillegg eig og driftar selskapet fire hotell, 14 restaurantar og eit bakeri.