Ledige stillingar

MYRKDALEN HOTEL
Myrkdalen Hotel på Voss er eit fullservice heilårshotell med driftsgrunnlag i nasjonal og internasjonal turisttrafikk og kurs/konferanse. Hotellet har 112 rom og seks F&B konsept. Myrkdalen Hotel har for tida ei ledig stilling som pâtissier.

Pâtissier / Kokk med god erfaring i laging av dessertar og kaker
Myrkdalen Hotel søkjer etter engasjert pâtissier til hotellet sin hovudrestaurant - Restaurant Nuten.
Me ynskjer ein kokk med god erfaring og stor interesse for laging av dessertar og kaker. 
Stillinga er ledig frå 1. desember til 30. april med mogelegheit for forlenging i sommarsesong.

Om deg:
2 års erfaring frå liknade stilling
Motivert og serviceinnstilt

Me tilbyr:
Hektisk og kjekt arbeidsmiljø
Konkurransedyktige vilkår

Send søknad til kjøkkensjef Gerald Landauer innan 28. oktober på e-post: [email protected]

MYRKDALEN SKISKULE

Myrkdalen er verdas finaste plass, og Myrkdalen Skiskule søkjer instruktørar, skilærarar, bookingmedarbeidar og aktivitetsleiar for vintersesongen 2019/20.

Myrkdalen Skiskule AS søkjer etter administrativ kontormedarbeidar i 100 % stilling for vintersesongen 2019/ 2020 frå 2. 12.2019 30.4.2020

Kven leitar me etter:
Ein person som er ryddig og systematisk, som har gode kommunikative evner skriftleg og muntleg, som likar å arbeide i eit hektisk miljø på verdens beste arbeidsplass. Ein må pårekne helge- og feriejobbing gjennom sesongen. Løn etter kvalifikasjonar og ansiennitet.

Søknad kan sendast til [email protected]
Søknadsfrist 15. November 

For spørsmål rundt stillinga ta gjerne kontakt på 959 93 535

Skiinstruktør/ Skilærar

Spesifikasjonar
Instruktørutdanna minimum trinn 2 IVSI
Snakke norsk og engelsk
Gode samarbeidsevner

Om stillinga
Fast tilsetjing
Ekstra/ helgearbeidarar

Bookingmedarbeidar
Me søkjer også etter deg som kan tenkje deg jobb i bookinga vår nokre helger i vinter.

Spesifikasjonar
- Ordensperson
- Gode datakunnskapar
- Evne til å uttrykkje seg skriftleg og muntleg på både norsk og engelsk
- Løysningsorientert
- Over 18 år

Aktivitetsleiar

Om stillinga

Arbeid for å skapa aktivitet og spre glede for born og bornefamiliar
Arbeid i helger og feriar, hovudsakeleg på dagtid
Arbeidsområdet vil vera Badnabakken og Torget, samt nokon aktivitetar inne på Myrkdalen Hotel
Veldig varierande oppgåver som krev at ein likar born, er kreativ og utadvendt og byr på seg sjølv
Arbeid i ein spennande destinasjon i stor utvikling
Meldar til marknadsavdelinga i Myrkdalen Fjellandsby

Spesifikasjonar

God i norsk og engelsk
Utadvendt, kreativ, glad i born
Erfaring frå arbeid med born er ein fordel

Dersom du har instruktørudanning eller ynskjer å ta denne kan du jobbe meir i travle periodar som instruktør. 

Send søknad til dagleg leiar i Myrkdalen Skiskule innan 25. oktober: [email protected]
Merk kva stilling du søkjer på

MYRKDALEN FJELLHEISER
Skisenteret har ni heisar fordelt på to seks-setar ekspressheisar, tre t-krokheisar, tre tallerkentrekk og eit saktegåande rulleband for dei minste. Frå heisane når ein 22 preparerte løyper i ulik vanskegrad. Myrkdalsstovo er velkomstsenteret vårt. Her sel me skikort og ei rekkje daglegvarer. I tillegg har me ein koseleg kafé. Myrkdalen Fjellheiser har for tida ingen ledige stillingar.