Ledige stillingar i Myrkdalen Fjellandsby

Ledige stillingar

Ledige stillingar til vintersesongen 2021/2022
Myrkdalen Fjellheiser søkjer etter blide og serviceinnstilte medarbeidarar til vintersesongen 2021 / 2022. Me søkjer etter: 
-    Heisførar (må vera over 18 år )
-    Assistentar heisdrift
-    Skipatrulje
-    Trakkemaskinsjåfør
-    Billettselgjar / kiosk

Me har ledig 100 % stillingar i sesongen, samt helgeavløysarar. Skisesongen startar normalt i midten av november og varar til 1 mai.

Spørsmål og søknad kan sendast til dagleg leiar John Ivar Norheim på e-post: jin@myrkdalen.no