Overnatting i Myrkdalen Fjellandsby

Hotell, hytter og leilegheiter

Overnatting

I Myrkdalen tilbyr me overnatting for ein kvar smak. Du kan velja mellom å bu på hotell eller i sjølvhushald i leilegheit eller hytte, det meste i ski-inn ski-ut nærleik til skiheisane. Myrkdalen Hotel ligg i botnen av skisenteret og har 112 rom i ulike kategoriar, medan leilegheitene og hyttene er i ulike størrelsar. Ynskjer du ein heilt unik overnattingsstad, bør du sjekke ut den ombygde Tråfjosen. Ta også ein kikk på dei gode pakketilboda våre!

Myrkdalen Hotel opnar att 25. juni. I perioden 3. mai - 24. juni kan du bu godt i leilegheiter med sjølvhushald
 

Sommartilbod frå 3 døgn

Bu 3 døgn eller lenger på Myrkdalen Hotel og få 25% rabatt på overnattinga.

Smitteverntiltak

Ingen veit heilt sikkert korleis årets sesong blir, men i samråd med Alpinanleggenes Landsforening, FHI og styresmaktene 
vil me her prøva å gje dykk nokre svar på korleis me kjem til å gjennomføra årets skisesong.

Anna overnatting i Myrkdalen 

Helgatun Fjellpensjonat

Hjå indremisjonsskipnaden sitt fjellpensjonat, rett ved Helgatuntrekket, kan ein overnatta i dobbeltrom, familierom og sovesal