Overnatting i Myrkdalen Fjellandsby

Hotell, hytter og leilegheiter

Overnatting

I Myrkdalen tilbyr me overnatting for ein kvar smak. Du kan velja mellom å bu på hotell eller i sjølvhushald i leilegheit eller hytte, det meste i ski-inn ski-ut nærleik til skiheisane. Myrkdalen Hotel ligg i botnen av skisenteret og har 112 rom i ulike kategoriar, medan leilegheitene og hyttene er i ulike størrelsar. Ynskjer du ein heilt unik overnattingsstad, bør du sjekke ut den ombygde Tråfjosen. Ta også ein kikk på dei gode pakketilboda våre!
 

Gratis 

Bubilparkering

Legg Noregsferien til Myrkdalen! I sommar kan bubilar og bilar med campingvogner stå parkert gratis hjå oss.

Sommartilbod frå 3 døgn

Bu 3 døgn eller lenger på Myrkdalen Hotel og få 20% rabatt på overnattinga.

Arrangement

Hausten blir som vanleg innhaldsrik på Myrkdalen Hotel med eit mangfald av arrangement.
Her kan borna bli med på sykkelfestival, du kan nyta god mat og drikke på MyrkdØL, Smak&Tonar og Let's BeGin
og tradisjon tru blir det strikkehelg i slutten av oktober.