Me gjer deg endå betre!

Har du aldri stått på ski før eller ynskjer du å finpussa på teknikken? Myrkdalen Skiskule tilbyr privat- og gruppeundervisning på alle nivå i alpint, park, langrenn, snowboard og telemark.

Privatundervisning alpint (100 min og 3 timar):
Vel du privatundervisning er det du som bestemmer kva du vil gjera! Enten det er fyrste gongen din på ski eller om du allereie er god på ski, kan me hjelpa deg å utvikla deg mange steg vidare. Bestill privatundervisning online for vintersesongen 2019 / 2020

Gruppeundervisning alpint for vaksne og born
Myrkdalen Skiskule tilbyr gruppeundervisning for born og vaksne over 16 år i alle nivå. Kontakt skiskulen på [email protected] for bestilling og meir informasjon. 

LES OGSÅ: Gje borna skiglede!

Prisliste vintersesong 2010 /2020
Sjå fullstendig prisliste på privat- og gruppeundervisning, kurs og aktivitetar

Privatundervisning
Bli med ein av våre skiinstruktørar eller skilærarar og få ei god oppleving som gjer deg betre enn du hadde våga å håpa på. Her får ein individuell tilpassa undervisning. For vaksne anbefalar me halve eller heile dagar, og me brukar videoanalyse som gjev deg ein peikepinn på eige nivå, samt er dette ein fin souvenir å ta med seg heim. Mange vil ha privatundervisning for å koma seg på ski, nokre tykkjer det er tryggast og andre igjen vil ha fart og spenning. Me gjev deg det du vil ha, og skilæraren tilrettelegg for ditt nivå slik at du får best utbyte av undervisninga.Våre trinn 3 og 4 ISIA skilærarar har internasjonal godkjenning til å ferdast både i og utanfor løypene og kan guida deg rundt i fjellet enten heisnært eller på toppturar.

Utdanning for trinn 4 ISIA skilærar tek gjennomsnittleg 4 år. Sjølv om Noreg ikkje har krav om utdanning har me i Myrkdalen Skiskule lagt oss på krava som er stilt i internasjonale samanhengar. 

Me legg vekt på at det skal vera moro på ski, enten du er ung eller gamal, nybyrjar eller vidarekomen, sprek eller ikkje fullt så sprek.

Skredkurs/ toppturkurs
Å køyra utanfor løypene er kjempekjekt og spanande, men ein treng også kunnskap om skred, sikkerheit, linjeval, bruk av utstyr og skiteknikk. Me garanterar kurs som gjev deg utbyte og kunnskap til å ta gode val utanfor løypene. Her er det kun ISIA godkjende skilærarar som er kvalifiserte til å gjennomføre kurs (Snowmind). Me set gjerne opp kurs utanom oppsette datoar, til både større og mindre grupper og me tilpassar oss gjerne enten det er ein damegjeng, familie, venegjeng eller kollegaer. 
 
Langrenn/ skøytekurs/ telemark/ snowboard
Dette kan arrangerast som privatundervisning og som gruppeaktivitet.
 
Alle på ski
Vårt motto er at alle skal på ski, dersom dei har lyst. Om du manglar ein fot, eller har synshemmingar, brukar rullestol eller har andre hindringar så har me kompetansen til å gje deg dei gode opplevingane. Me arrangerar også ledsagarkurs for dei som har lyst til å ha med seg vener eller familie som har behov for tilrettelagd opplæring. 
 
Instruktørkurs
Har du lyst til å bli ein av oss? Ta instruktørkurs trinn 1 og 2 godkjend frå Den Norske Skiskole og Norges Skiforbund. Desse kursa er for alle som ynskjer å bli skiinstruktørar, eller som rett og slett berre vil bli teknisk betre på ski. 

Aketur
Kvar dag i vintersesongen inviterer me på ein fartsfylt og morosam tur med snowracer frå toppen av Myrkdalsekspressen. 

Teambuilding og firmaarrangement
Me har lang erfaring med firmaarrangement og teambuilding, og me tilpassar oss kvart einskild behov. Me arrangerar transport, overnatting, servering og eit mangfald aktivitetar, også frå andre tilbydarar på Voss. Me kan ordna alt frå aketur til skirenn, yoga, vindtunell og teambuliding aktivitetar både utandørs og innandørs.Ta kontakt så set me opp nokre gode forslag tilpassa små eller store grupper.