5 dager gruppeundervisning

Me legg vekt på at det skal vere moro på ski, enten du er ung eller gammal, nybyrjar eller vidarekommen. Bestill gruppeundervisning for ein sosial og morosam måte å utvikle deg på ski. Me deler deltakarane i grupper basert på nivå.

Minimum 4 personar per gruppe.


Nivå 1: Fyrste gong på ski.

Nivå 2: Nybyrjar. Har prøvd ski før, veit korleis ein stoppar.

Nivå 3: Lett øva. Kan ta skiheis åleine og svinga begge retningar.

Nivå 4: Viderekommen. Grunna låg etterspørsel tilbyr me dessverre ikkje gruppeundervisning til viderekomne. Me tilbyr privatundervisning på alle nivå, park og off-piste.