Tilbud for studenter, pensjonister og vernepliktige

Sesongkort for studentar, vernepliktige og pensjonistar

Er du fulltidsstudent over 18 år, er vernepliktig eller pensjonist over 70 år?

Me har eit knallgodt tilbod til deg på sesongkort i Myrkdalen, som gjeld vintersesongen 2020/ 2021 og sommarheisen som går i juli og august 2021!

KNALLTILBOD SESONGKORT KR 1990,- 
Dette kortet gjeld for:

- Fulltidsstudentar over 18 år på høgskular, universitet og fagskular som har gyldig studentbevis og innbetalt semesteravgift
- Vernepliktige som dimmiterer i april 2021
- Pensjonistar over 70 år

- Kortet inkluderer vintersesongen 2020 / 2021 og sommarheisen som går i juli og august 2021.
- Kortet kan kun kjøpast i billettluka i Myrkdalsstovo mot gyldig bevis.
- Gyldig bevis må medbringast under bruk i skianlegget gjennom heile sesongen.