Heiskort i Myrkdalen

Heiskort som passar for deg

I Myrkdalen har me mange ulike typar heiskort - frå timeskort og toppturkort til fleirdagarskort og sesongkort. Her vil du finne noko som passar deg anten du vil stå mykje eller berre vil ha nokon rundar i løypene for å få godkjensla. Born under 7 år står gratis og det er gode rabattar for honnør og eldre born heilt opp til 17 år.

Ope til 2. mai
Skisenteret er ope kvar dag til 2. mai og me har god kapasitet i anlegget. 

Studentrabatt kvar dag ut sesongen
No har me 30 % studentrabatt kvar dag ut resten av skisesongen. Rabatten gjeld for studentar over 18 år mot framsyning av studentbevis og betalt semesteravgift og kan kun kjøpast i billettluka i Myrkdalsstovo.

Online bestilling
Me anbefalar alle (som ikkje er studentar) å bestilla heiskort på nett.  

Kjøp heiskort her! 

Smittevern
Me minner om retningslinjene for smittevern i destinasjonen som du kan lesa om her

Prisar på heiskort sesongen 2020 / 2021

Heiskort
Heiskort Vaksne 18+ Valfrie dagar Vaksne Born7-17 år Honnør 65+ Valfrie dagar born/65+
Keycard Vaksne 18+: 60,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 60,-  
Enkelttur Vaksne 18+: 90,-   Born 7-17 år Honnør 65+:70,-  
Topptur 2 turar Vaksne 18+: 140,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 100,-  
10 turar Vaksne 18+: 520,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 370,-  
1 time Vaksne 18+: 240,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 185,-  
2 timar Vaksne 18+: 340,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 290,-  
3 timar Vaksne 18+: 420,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 340,-  
Halv dag 9.30 - 13.00 Vaksne 18+: 360,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 310,-  
Halv dag 13.00 - 15.30 Vaksne 18+: 420,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 340,-  
Kveldskøyring til 20.00 Vaksne 18+: 220,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 170,-  
1 dag Vaksne 18+: 470,- Valfrie dagar Vaksne: 470,- Born 7-17 år Honnør 65+: 360,- Valfrie dagar born/65+: 360,-
1 dag + kveld 640,-   485,-  
2 dagar Vaksne 18+: 885,- Valfrie dagar Vaksne: 925,- Born 7-17 år Honnør 65+: 670,- Valfrie dagar born/65+: 700,-
3 dagar Vaksne 18+: 1150,- Valfrie dagar Vaksne: 1230,- Born 7-17 år Honnør 65+: 875,- Valfrie dagar born/65+: 940,-
4 dagar Vaksne 18+: 1390,- Valfrie dagar Vaksne: 1520,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1060,- Valfrie dagar born/65+: 1150,-
5 dagar Vaksne 18+: 1660,- Valfrie dagar Vaksne: 1840,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1235,- Valfrie dagar born/65+: 1380,-
6 dagar Vaksne 18+: 1845,- Valfrie dagar Vaksne: 2150,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1395,- Valfrie dagar born/65+: 1565,-
7 dagar Vaksne 18+: 1995,- Valfrie dagar Vaksne: 2310,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1495,- Valfrie dagar born/65+: 1740,-
8 dagar Vaksne 18+: 2100,- Valfrie dagar Vaksne: 2570,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1625,- Valfrie dagar born/65+: 1900,-
9 dagar Vaksne 18+: 2235,- Valfrie dagar Vaksne: 2915,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1730,- Valfrie dagar born/65+: 2140,-
10 dagar Vaksne 18+: 2320,- Valfrie dagar Vaksne: 3245,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1830,- Valfrie dagar born/65+: 2400,-
Badnabakken 1 dag Vaksne 18+: 275,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 275,-  
Badnabakkken 2 dagar Vaksne 18+: 500,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 500,-  
Badnabakken 3 dagar Vaksne 18+: 700,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 700,-  
Sesongkort etter 15. oktober Vaksne 18+: 5400,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 4300,-  
Sesongkort familie etter 15. oktober 15500,-      

Sesongkort for familie gjeld 2 vaksne (føresette) og alle born under 20 år som bur på same adresse.

Merk deg:

  1. Valfrie kort vert trekt ein dag på kveldskøyring dersom kortet ikkje har vorte nytta tidlegare på dagen.
  2. Barn tom 6 år køyrer gratis ved bruk av hjelm, men merk at dei må ha eige Key Card.
  3. Skikort er kun gyldig den sesongen dei vert kjøpt. Til dømes – restturar på eit klippekort kan ikkje nyttast neste sesong.
  4. Grupper på over 20 personar kan få rabatt ved ein transaksjon. Det vil seie samla oppgjer og førehandstinging til post@myrkdalen.no
  5. Billettar som ikkje blir brukt pga dårleg ver, føre eller teknisk feil som straumbrot ect vert ikkje refundert.
  6. Heiskort er personleg og kan ikkje overdragast til andre.
  7. Mista heiskort vert ikkje erstatta.
  8. Ved misbruk eller brot på dei alpine løypereglane blir kortet inndratt.
  9. 30% studentrabatt kvar dag for studentar over 18 år mot framsyning av studentbevis og betalt semesteravift i billettluka. 
  10. Myrkdalen Fjellandsby brukar Key Card system. Key Card kjøper du i billettluka og kostar kr 60,-. Dette er eit personleg kort som du også kan bruka i andre skianlegg. Kortet vert ikkje refundert.