Husreglar og praktisk informasjon

Merk at einingane er på sjølvhushald, d.v.s at gjest sjølv er ansvarleg for å ta med seg alt ein treng under opphaldet. På kjøkkenet stiller me med kjøkkenklut, oppvaskmiddel og oppvasktablettar som service.

 

 1. Sengkle og handkle vil bli utlevert ved innsjekk.
 2. Om det er noko å utsetja på eininga, ta kontakt med resepsjonen innan ein time.
 3. Respekter og følg husreglar. Eininga er privateid, og eigar sett pris på at det behandlar ting og eigendeler med respekt.
 4. Husdyr og røyking er ikkje tillete inne.
 5. Bruk sengetøy.
 6. Ta av ski-/ snowboardstøvlar i gangen.
 7. Ski- og snowboardutstyr skal oppbevarast i skibod - ikkje i svalgangar eller inne i leilegheita.
 8. Tap og skade på gjenstandar pga. uvøren bruk eller uhell må erstattast.
 9. Ikkje dekk til panelomnar.
 10. Vis omsyn til naboar, hald ro og orden i og rundt leilegheita/hytta.
 11. Det skal vera roleg etter kl. 23.00.

 

Gebyr for brot på husreglane

 • Ikkje bruk av sengetøy kr 500,- per seng
 • Husdyr inne kr 2500,-
 • Røyking inne kr 5000,-
 • Tap av nøkkel kr 2000,-
 • Skader eller ikkje gjennomført avreiserutinar vil gebyret blir vurdert etter omfang.  

 

Sjekkliste før avreise

 1. Vasking tek me oss av, men rydd fint etter dykk.
 2. Ver vennleg og ta av sengkle og ta det med tilbake til Myrkdalen Hotel. 
 3. Sett inn all oppvask i maskina og start denne før de reiser. Sjekk at det ikkje vert liggjande att mat i kjøleskap eller frys.
 4. Lukk alle vindauger og lås alle dørar.
 5. Om eininga manglar utstyr, gje beskjed til resepsjonen på hotellet.
 6. De treng ikkje tøma aske frå peis eller vedomn.
 7. Ver venleg å skru temperaturen på omnar ned til 18 grader
 8. Ta med søppel og tomflasker når de reiser.
 9. Me kildesorter i ulike søppelhus i hyttefeltet. Oversikt vart utlevert ved ankomst.
 10. Sjekk uteområdet for sigarettsneipar og søppel.
 11. Lever nyklar til resepsjonen innan 11:00. Sein utsjekk kan avtalast med resepsjonen for eit ekstra tillegg​

 

Viktige telefonnummer 

Skipatrulje i opningstida: 41 51 80 02
Lege: 113
Politi: 112
Brann: 110
Legevakt: 116 117
Viking Redningsteneste: 56 51 27 00
NAF Falken Voss: 56 51 53 00
Voss Tannlegesenter: 56 52 14 98
Voss lensmannskontor: 56 52 87 00
Hestavangen Dyreklinikk: 56 51 27 00
Voss Turistkontor: 40 61 77 00