Opningstider

Heiskort og prisar

I Myrkdalen har me mange ulike typar heiskort - frå timeskort og toppturkort til fleirdagarskort og sesongkort. Her vil du finne noko som passar deg anten du vil stå mykje eller berre vil ha nokon rundar i løypene for å få godkjensla.

Born under 7 år står gratis og det er gode rabattar for honnør og eldre born heilt opp til 17 år.

Kjøp heiskort her

Difor er det lurt å kjøpa heiskort online:

 • Du sparar tid
 • Du slepp å stilla deg i kø ved billettluka
 • Du kan gå rett i heisen
 • Du er sikra heiskort så lenge salet er ope på nettet

Sjå daglege oppdateringar frå skianlegget her.

Hugs gratis skibuss etter oppsette tider.

 

Prisar på heiskort vinter 2021 / 2022

Heiskort
Heiskort Vaksne 18+ Valfrie dagar Vaksne Born7-17 år Honnør 65+ Valfrie dagar born/65+
Keycard Vaksne 18+: 70,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 70,-  
Enkelttur Vaksne 18+: 95,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 70,-  
Topptur 2 turar Vaksne 18+: 150,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 100,-  
10 turar Vaksne 18+: 535,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 380,-  
1 time Vaksne 18+: 250,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 190,-  
2 timar Vaksne 18+: 350,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 300,-  
3 timar Vaksne 18+: 435,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 350,-  
Halv dag 9.30 - 13.00 Vaksne 18+: 370,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 320,-  
Halv dag 13.00 - 16.00 Vaksne 18+: 435,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 350,-  
Kveldskøyring til 20.00 Vaksne 18+: 230,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 175,-  
1 dag Vaksne 18+: 485,- Valfrie dagar Vaksne: 485,- Born 7-17 år Honnør 65+: 370,- Valfrie dagar born/65+: 370,-
1 dag + kveld Vaksne 18+: 660,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 500,-  
2 dagar Vaksne 18+: 910,- Valfrie dagar Vaksne: 950,- Born 7-17 år Honnør 65+: 690,- Valfrie dagar born/65+: 720,-
3 dagar Vaksne 18+: 1185,- Valfrie dagar Vaksne: 1265,- Born 7-17 år Honnør 65+: 900,- Valfrie dagar born/65+: 970,-
4 dagar Vaksne 18+: 1430,- Valfrie dagar Vaksne: 1565,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1090,- Valfrie dagar born/65+: 1185,-
5 dagar Vaksne 18+: 1710,- Valfrie dagar Vaksne: 1895,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1270,- Valfrie dagar born/65+: 1420,-
6 dagar Vaksne 18+: 1900,- Valfrie dagar Vaksne: 2215,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1435,- Valfrie dagar born/65+: 1610,-
7 dagar Vaksne 18+: 2055,- Valfrie dagar Vaksne: 2380,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1540,- Valfrie dagar born/65+: 1790,-
8 dagar Vaksne 18+: 2165,- Valfrie dagar Vaksne: 2645,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1675,- Valfrie dagar born/65+: 1960,-
9 dagar Vaksne 18+: 2300,- Valfrie dagar Vaksne: 2995,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1780,- Valfrie dagar born/65+: 2205,-
10 dagar Vaksne 18+: 2390,- Valfrie dagar Vaksne: 3340,- Born 7-17 år Honnør 65+: 1885,- Valfrie dagar born/65+: 2470,-
Badnabakken 1 dag Vaksne 18+: 280,- Valfrie dagar Vaksne: 280,- Born 7-17 år Honnør 65+: 280,- 1 time: 210,-
Badnabakkken 2 dagar Vaksne 18+: 515,- Valfrie dagar Vaksne: 525,- Born 7-17 år Honnør 65+: 515,- 2 timar: 230,-
Badnabakken 3 dagar Vaksne 18+: 720,- Valfrie dagar Vaksne: 740,- Born 7-17 år Honnør 65+: 720,- 3 timar: 265,-
Sesongkort Vaksne 18+: 5560,-   Born 7-17 år Honnør 65+: 4460,-  
Sesongkort åleineforelder 7950,-      
Sesongkort familie 15965,-      
"Ski Heile året"-kort 7200,-      

Kjøp heiskort her

Sesongkort for familie
Gjeld 2 vaksne (føresette) og alle born under 20 år som bur på same adresse.

Sesongkort for åleineforeldre
Gjeld 1 vaksen (forsørgar) og eitt barn, kr 7950,-. Kortet gjeld kun i Myrkdalen.

"Ski heile året" - kortet
Gjeld i Myrkdalen vinter og sommar, Voss Resort i vintersesongen 2021 / 2022 og FONNA Glacier Ski Resort sommaren 2022 (15.mai - 25.august).

Kjøp "Ski heile året"-kortet her

 

Merk deg:

 1. Valfrie kort vert trekt ein dag på kveldskøyring dersom kortet ikkje har vorte nytta tidlegare på dagen.
 2. Born under 7 år køyrer gratis ved bruk av hjelm, men merk at dei må ha eige Key Card.
 3. Skikort er kun gyldig den sesongen dei vert kjøpt. Til dømes – restturar på eit klippekort kan ikkje nyttast neste sesong.
 4. Grupper på over 20 personar kan få rabatt ved ein transaksjon. Det vil seie samla oppgjer og førehandstinging til post@myrkdalen.no
 5. Billettar som ikkje blir brukt pga dårleg ver, føre eller teknisk feil som straumbrot ect vert ikkje refundert.
 6. Heiskort er personleg og kan ikkje overdragast til andre.
 7. Mista heiskort vert ikkje erstatta.
 8. Ved misbruk eller brot på dei alpine løypereglane blir kortet inndratt.
 9. 40% rabatt på dagskort for studentar og vernepliktige kvar dag. Gjeld studentar/vernepliktige over 18 år. Mot framsyning av studentbevis og betalt semesteravift eller verneplikt id-kort i billettluka. 
 10. Dagar med studentrabatt kan bli endra dersom det vert restriksjonar på kapasitet grunna til dømes pandemi.
 11. Kveld er inkludert i fleirdagarskort.