Park i Myrkdalen

Park

Fleire parkområde byr opp til leik og det vil vera mange arrangement gjennom vinteren. 

Reveparken i Badnabakken
Reveparken er parken for dei minste borna i Badnabakken. Her finn du små hopp og element - perfekt for born og nybyrjarar.

Landsbyparken
Denne parken i Landsbybakken er retta mot nybyrjarar og vidarekomne og her finn du fire ulike seksjonar. I Landsbyparken er det også kveldskøyring fredagar og laurdagar i store deler av vintersesongen.

Finne-parken
Finne-parken finn du Klaus Finne si signaturlinje -  ei kreativ løype med mange snøelement. Denne parken ligg ved løype 1 på toppen av Helgatuntrekket. Passar for vidarekomne og ekspertar. 

Helgatunparken
Denne parken finn du ved løype 5 og består av ein øvre og nedre del. Øvst finn du større hopp og element. Nedre del finn du ei kjekk flytløype for born med små hopp, element og kuler.