Park i Myrkdalen

Park

I Myrkdalen har me fleire parkområde som byr opp til leik! Dei siste åra har me satsa stort på å utvikla parkane våre og her finn du fire ulike parkar med element og hopp for alle nivå.

Park i Myrkdalen

Landsbyparken 
I Landsbyparken finn du tre ulike seksjonar - for nybyrjarar, vidarekomne og ekspert. I Landsbyparken er det også kveldskøyring onsdag, fredag og laurdag i store deler av vintersesongen. 

Reveparken i Badnabakken
Reveparken er parken for dei minste borna i Badnabakken. Her finn du små hopp og element - perfekt for born og nybyrjarar. 

Finne-parken
Finne-parken finn du Klaus Finne si signaturlinje -  ei kreativ løype med mange snøelement. Denne parken ligg ved løype 1 på toppen av Helgatuntrekket. Passar for vidarekomne og ekspertar. 

Helgatunparken
Denne parken finn du ved løype 5 og består av ein øvre og nedre del. Øvst finn du større hopp og element. Nedre del finn du ei kjekk flytløype for born med små hopp, element og kuler. 

Arrangement
Gjennom heile vintersesongen har me ulike park-arrangement hjå oss.