Park i Myrkdalen

Vestlandets største parkområde

Dei siste åra har me satsa stort på å utvikla parkane våre saman med ShapeCrew, og er kjend for å ha flotte parkar for ski- og snowboard-frelste på Vestlandet.

Parkane i Myrkdalen byr opp til leik! Denne sesongen vil du finna fire ulike parkar med element og hopp for alle nivå. 

Park i Myrkdalen

 

Landsbyparken 
I Landsbyparken like ovanfor Myrkdalen Hotel finn du tre ulike seksjonar - for nybyrjarar, vidarekomne og ekspert. I Landsbyparken er det også kveldskøyring onsdag, fredag og laurdag i store deler av vintersesongen. 

Finne-parken
Finne-parken finn du Klaus Finne si signaturlinje -  ei kreativ løype med mange snøelement. Denne parken ligg ved løype 1 på toppen av Helgatuntrekket. Passar for vidarekomne og ekspertar. 

Helgatunparken
Denne parken finn du ved løype 5 og består av ein øvre og nedre del. Øvst finn du større hopp og element. Nedre del finn du ei kjekk flytløype for born med små hopp, element og kuler.

Ny i vintersesongen 22/23: Adventure slope
Denne parken finn du i Storhaugen, ned til Storhaugekspressen. Parken er som ei berg-og-dal-bane på snø, ei moderne løype med morosame parkelement for store og små.

 

Arrangement
Gjennom heile vintersesongen har me ulike park-arrangement hjå oss.

Open Klasse - Likar du park, vårsnø og god stemning bør du ikkje gå glipp av Open Klasse-festivalen som er den ultimate sesongavslutninga for ski- og snowboard-frelste.

I tillegg til mykje ski og brettkøyring, parkmoro med hopp og rails, er det sjølvsagt god festivalstemning med konsert og underhaldning.