Me satsar på park

Me gjer gass på park og i år får parkansvarleg, Ross Juretich frå New Zealand, med seg Klaus Finne på laget. Målet er å bygga eit større leikeland enn nokon sinne! Fire ulike parkområder byr opp til leik og det vil vera fleire arrangement gjennom vinteren.

Park i Myrkdalen

Reveparken i Badnabakken
I år har me laga Reveparken med små hopp og element i Badnabakken - perfekt for born og nybyrjarar.

Landsbyparken
Denne parken i Landsbybakken er retta mot nybyrjarar og vidarekomne og her finn du fire ulike seksjonar. 

Finne-parken
I vinter kjem Klaus Finne si signaturlinje -  ei kreativ løype med mange snøelement. NB! Denne er ikkje klar enno

Helgatunparken
Denne parken består av ein øvre og nedre del. Øvst finn du større hopp og element. Nedre del finn du ei kjekk flytløype for born med små hopp, element og kuler. 

Få med deg
- Jibbecamp for ungdom kvar sundag gjennom heile sesongen og kvar dag i feriar

- Park-kveld i Landsbyparken med Klaus Finne kvar fredag i feriar

- Fleire RailJam-konkurransar gjennom sesongen

Open Klasse fyller 5 år
Heilt på tampen av sesongen inviterer Open Klasse nok ei gong til landet sitt kjekkaste parkarrangement. Femåringen feirar frå 2. til 5. mai 2019. Myrkdalen si gåve er å opna opp skisenteret eksklusivt for denne gjengen - det blir rett og slett ein slags «heime-åleine-fest» for alle med lidenskap for hopp, rails og leik og moro.
-Me byggjer eit leikeland, for å sei det enkelt. Ein arena for leik og samhald, der 13-åringar kan køyre saman med folk som er eldre og som gjerne hevdar seg internasjonalt, seier skikøyraren Patrik Søreide frå Voss.

Ideen til Open Klasse vart til i 2013, men det skulle ta ytterlegare to år før det fyrste arrangementet såg dagens ljos. I samarbeid med Myrkdalen Fjellandsby sette dei fem eldsjelene Klaus Finne, Åsmund K. Hårklau, Ole Fretheim, Torgeir Kjepso og Patrik Søreide planen ut i livet.
-Me utfyller kvarandre godt, seier Søreide, om den energiske og kreative gjengen som står bak det heile. 
-Me legg til rette for leik og god stemning. Me er ingen skiskule og me lærer ikkje folk å stå på ski, men det er sjølvsagt ope for alle, uansett nivå, som ynskjer å ha det moro på ski og snowboard. 
- Dette vert eit parkarrangement, eit miljø for ski og snowboard. Me vil dyrka leiken og jibbekulturen, fortel Søreide.

Gjengen trur at utøvarane saknar nettopp dette, ei større ramme enn eit vanleg idrettsarrangement. Dei skal byggje parkar med hopp og nytte terrenget så godt dei kan, litt slik ein bygde dei fyrste slopestyleløypene. Det meste vert gjort med maskin, men mykje vert også gjort for hand, og det er ein stor dugnadsgjeng som er i gang. Parkområdet vert utforma med både tradisjonelle parkelement og hopp i naturleg terreng. 

Gjengen i Open Klasse lovar at neste års arrangement heilt klart skal vera eit 5-års jubileum verdig. Me skal arrangere tidenes sesongavslutning for miljøet – her vert det konsertar, uhøgtidlege ski- og snowboardkonkurransar som Birgers Mini Slopestyle, Bula Pond Skim, Stiga Fun Race, Rail Jam med Cash og Snack Battle, for å nemne  noko.