Park i Myrkdalen

Park

Fleire parkområde byr opp til leik!

Landsbyparken 
I Landsbyparken finn du tre ulike seksjonar - for nybyrjarar, vidarekomne og ekspert. I Landsbyparken er det også kveldskøyring onsdag, fredag og laurdag i store deler av vintersesongen. Status: Er ope

Reveparken i Badnabakken
Reveparken er parken for dei minste borna i Badnabakken. Her finn du små hopp og element - perfekt for born og nybyrjarar. Status: Ikkje ope enno

Finne-parken
Finne-parken finn du Klaus Finne si signaturlinje -  ei kreativ løype med mange snøelement. Denne parken ligg ved løype 1 på toppen av Helgatuntrekket. Passar for vidarekomne og ekspertar. Status: Parken er ope og har mindre element som passar for alle. 

Helgatunparken
Denne parken finn du ved løype 5 og består av ein øvre og nedre del. Øvst finn du større hopp og element. Nedre del finn du ei kjekk flytløype for born med små hopp, element og kuler. Status: Nedre del er ope