Park i Myrkdalen

Vestlandets største parkområde

Dei siste åra har me satsa stort på å utvikla parkane våre saman med ShapeCrew, og er kjend for å ha flotte parkar for ski- og snowboard-frelste på Vestlandet.

Parkane i Myrkdalen byr opp til leik! Denne sesongen vil du finna fire ulike parkar med element og hopp for alle nivå. 

 

Landsbyparken 
I Landsbyparken like ovanfor Myrkdalen Hotel finn du tre ulike seksjonar - for nybyrjarar, vidarekomne og ekspert. I Landsbyparken er det også kveldskøyring onsdag, fredag og laurdag i store deler av vintersesongen. 

Finne-parken
Finne-parken finn du Klaus Finne si signaturlinje -  ei kreativ løype med mange snøelement. Denne parken ligg ved løype 1 på toppen av Helgatuntrekket. Passar for vidarekomne og ekspertar. 

Helgatunparken
Denne parken finn du ved løype 5 og består av ein øvre og nedre del. Øvst finn du større hopp og element. Nedre del finn du ei kjekk flytløype for born med små hopp, element og kuler.

Adventure slope
Denne parken finn du i Storhaugen, ned til Storhaugekspressen. Parken er som ei berg-og-dal-bane på snø, ei moderne løype for store og små.

Arrangement
Gjennom heile vintersesongen har me ulike park-arrangement hjå oss.

Jib League og Open Klasse - Likar du park, vårsnø og god stemning bør du ikkje gå glipp av Jib League og Open Klasse - den ultimate sesongavslutninga for ski- og snowboard-frelste.

I tillegg til mykje ski og brettkøyring, parkmoro med hopp og rails, er det sjølvsagt god festivalstemning med konsert og underhaldning.