Me satsar på park

Me har fått med oss Klaus Finne på laget og i vinter vil me byggja eit større leikeland enn nokonsinne.

Reveparken i Badnabakken
Nyheit! I år lagar me Reveparken med små hopp og element i Badnabakken - perfekt for born og nybyrjarar.

Landsbyparken
Denne parken i Landsbybakken er retta mot nybyrjarar og vidarekomne og her vil det koma fire ulike seksjonar. Dersom snøtilhøva er bra blir det laga ei flytlinje i frå toppen til botn av løypa.

Finne-parken
Dei beste får leika seg i parken øvst i Helgatun. Her kjem Klaus Finne si signaturlinje -  ei kreativ løype med mange snøelement. 

Helgatuncrossen
Det blir også laga ei kjekk flytløype for born med små hopp og kuler. 

Sjå arbeidsskisse over leikelandet vårt her